4 MEI 2016

Het verzorgen van een huisdier heeft positieve effecten op de bloedsuikerwaarden van kinderen met diabetes type 1. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE. 

Heel veel verschillende factoren zijn van invloed op de bloedsuiker. Wat je eet, hoeveel insuline je spuit, wat voor temperatuur het is en nog meer. Het managen van diabetes vergt veel energie, maar Amerikaanse onderzoekers hebben hier iets op bedacht: een huisdier.

Verzorgen van een huisdier

Onderzoekers hebben bij 223 kinderen in de leeftijd van 9-19 jaar het HbA1c gemeten. Ook vroegen ze de kinderen of ze een huisdier hebben en of ze die verzorgen. De onderzoekers maakten onderscheid tussen het liefhebben en verzorgen van een huisdier. De kinderen die actief betrokken waren bij de zorg van minstens een huisdier hadden 2,5 keer zo vaak een goede bloedsuikerregulatie in vergelijking met de kinderen die geen huisdier verzorgden.

Managen van je diabetes

De onderzoekers denken dat routines in het huishouden en verantwoordelijkheidsgevoel bijdragen aan een goede controle van de bloedsuiker. Met name tijdens de puberteit en voor kleine kinderen kan het lastig zijn om de diabetes te managen, maar bij het verzorgen van een huisdier leren ze vaardigheden die ze op hun diabetes kunnen toepassen. De onderzoekers benadrukken dat ze een positieve relatie hebben ontdekt en niet direct een oorzakelijk verband.

Mam, mag ik een hondje?

Voordat je een hond uit het asiel haalt, kun je ook proberen effect te krijgen met een goudvis. En heb je al een huisdier? Betrek je kind met diabetes dan zoveel mogelijk bij de verzorging ervan.