22 MEI 2018

Een op de drie inwoners van Zuid-Limburg heeft diabetes type 2 of zit in een voorstadium daarvan. Dit blijkt uit eerste resultaten van De Maastricht Studie, een grootschalig bevolkingsonderzoek in Zuid-Limburg van het Maastricht UMC.

In De Maastricht Studie worden 10.000 inwoners uit de regio’s Maastricht en Heuvelland in de leeftijd van 40 tot 75 jaar gevolgd. Uit de eerste onderzoeksresultaten bij 3450 deelnemers blijkt dat ongeveer een derde van de inwoners van Zuid-Limburg diabetes type 2 of prediabetes heeft.

Mogelijk ook rest Nederland

Professor Dagnelie van De Maastricht Studie sluit in een interview met de NOS niet uit dat de cijfers uit Zuid-Limburg ook gelden voor de rest van Nederland, hoewel de gezondheidsstandaard in Zuid-Limburg volgens hem “iets minder hoog” is. Uit onderzoek van het Erasmus MC uit 2015 kwam naar voren dat één op de drie Nederlanders vroeg of laat diabetes type 2 krijgt en ongeveer de helft prediabetes.

Bevestiging

Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds, laat weten dat de cijfers uit De Maastricht Studie onderbouwen wat het fonds al langer vermoedt. "Dit is een enorme bevestiging dat het de verkeerde kant opgaat. En hard ook", aldus Dessing. "Het zijn alarmerende cijfers. We weten dat er een groep is met prediabetes, maar omdat er geen database was, gingen we altijd uit van een groep van 200.000 mensen. Als deze cijfers landelijk representatief zijn, ligt dat aantal dus veel hoger."

Ook kans op complicaties bij (pre)diabetes

Mensen met diabetes type 2 krijgen op termijn vaak last van gevolgen van de ziekte, zoals onder andere hart- en vaatziekten, nierziekten, hersenaandoeningen en oogproblemen. Uit De Maastricht Studie blijkt dat deze schade al in het voorstadium, bij prediabetes, ontstaat.

Oorzaken

Belangrijkste oorzaken van de toename van het aantal mensen met diabetes type 2 zijn volgens Dagnelie de toename van overgewicht, de afname van lichaamsbeweging en het steeds meer eten van ongezond, bewerkt voedsel. Het is volgens hem tijd dat de overheid "harde maatregelen" neemt om het aantal diabetesgevallen niet nog hoger te laten worden. Onder meer door levensmiddelenbedrijven te verplichten voedsel en dranken minder te bewerken.