9 DEC. 2021

Etelka Ubbens stopt per 1 januari als algemeen directeur van het Diabetes Fonds. Zij heeft een persoonlijke afweging gemaakt en wil zich gaan richten op een ander type werk, met toezichthoudende en adviserende functies. En met meer tijd voor andere dingen in het leven.

Marc van Gelder, voorzitter van de Raad van Toezicht: 'We betreuren het vertrek van Etelka. Ik wil haar bedanken voor haar zeer waardevolle bijdrage aan de organisatie. Etelka heeft gedreven leiding gegeven aan belangrijke veranderingen op het gebied van samenwerking, professionalisering en digitale transformatie.'

Het wervingsproces voor een opvolger loopt en de Raad van Toezicht verwacht binnenkort de naam van een nieuwe algemeen directeur te kunnen meedelen.  Vanaf 1 januari zal adjunct directeur Rens Vandeberg de rol tijdelijk waarnemen.