21 JUL. 2017

Een gids voor leerlingen met diabetes type 1 in het voortgezet onderwijs, hun ouders en school is vanaf nu gratis verkrijgbaar bij de stichting Zorgeloos met Diabetes naar School.

Leerlingen met diabetes type 1 in het voortgezet onderwijs hebben het lastig. Doordat groeihormonen hun suikers ontregelen, zitten ze vaak slecht in hun vel, verzuimen ze meer en presteren ze onder hun niveau. De stichting Zorgeloos met Diabetes naar School besloot hier iets aan te doen.

Onbegrip

Jongeren met diabetes type 1 kampen niet alleen met hun bloedsuiker, maar ze willen ook niet anders dan anders zijn. Daardoor doen ze alles om hun diabetes zo onzichtbaar mogelijk te maken of, erger nog, het compleet te negeren tijdens schooluren.

Leerlingen die wel gemotiveerd zijn en het lef hebben om aan de bel trekken, stuiten vaak op onbegrip van leerkrachten of klasgenoten. Dit alles heeft een enorm effect op hun leer- en presteervermogen. Leerlingen met diabetes doen nogal eens een niveau lager eindexamen dan waarin ze begonnen zijn.

'We hebben het afgelopen jaar zoveel noodkreten ontvangen uit het voortgezet onderwijs, dat we vrij snel besloten om naast de gids voor de basisschool die er al is, deze gids voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen' zegt Lydia Braakman, directeur van de stichting Zorgeloos met Diabetes naar School.

Praktische zaken

De gids geeft antwoord op praktische zaken waaronder: hoe regel je samen op maat gemaakte diabeteszorg op school? Hoe maak je werkbare afspraken en hoe leg je die vast? Wat is diabetes en welke ondersteuning heeft een leerling op het voortgezet onderwijs nodig?

Daarnaast biedt de gids concrete handvatten waarmee je de diabeteszorg op school goed regelt. Zo is er bijvoorbeeld de diabetespas voor de leerling om elke dag mee te nemen. Hiermee is in een oogopslag voor alle betrokken leraren duidelijk op welke symptomen ze moeten letten en welke rechten en plichten deze leerling heeft.

De gids bestellen

Je bestelt de gratis gids voor het voorgezet onderwijs via de website van Zorgeloos met Diabetes naar School.