3 MEI 2016

Hoge geluiden niet goed kunnen horen. Moeite hebben met groepsgesprekken.  Zacht praten niet kunnen verstaan. Mensen met diabetes type 2 hebben meer kans op deze problemen, blijkt uit onderzoek.

Gehoorverlies is een probleem dat veel voorkomt op latere leeftijd. Minder bekend is dat dit probleem kan samenhangen met diabetes type 2. Onderzoekers uit Amerika hebben een overzicht gemaakt van alle onderzoeken naar gehoorproblemen en diabetes.

Vaker gehoorverlies bij diabetes

Meerdere onderzoeken laten zien dat mensen met diabetes vaker last hebben van gehoorverlies. Dit komt door slechte bloedtoevoer en schade aan de zenuwen. Vooral onderzoek bij jongeren bevestigt dat diabetes type 2 en gehoorverlies samenhangen. Bij  ouderen is het namelijk moeilijk te bepalen of gehoorproblemen komen door ‘het ouder worden’ of door de diabetes.

Controle gehoor

De onderzoekers raden aan om het gehoor regelmatig te laten testen. Bespreek een vermoeden van gehoorschade met de verpleegkundige of behandeld arts.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.