8 MEI 2019

Ernstig overgewicht bij aanvang van de zwangerschap verhoogt het risico op zwangerschapscomplicaties zoals zwangerschapsdiabetes. Dit blijkt uit internationaal onderzoek geleid door onderzoekers van het Erasmus MC. Het Diabetes Fonds is medefinancier van dit onderzoek.

Dat obesitas (ernstig overgewicht) bij zwangeren gevolgen kan hebben voor moeder en kind, was al bekend. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het gewicht van vrouwen bij het begin van de zwangerschap, en niet gewichtstoename tijdens de zwangerschap, sterk verbonden is met het risico op zwangerschapscomplicaties. 

Onderzoek

De onderzoekers gebruikten gegevens van meer dan 190.000 moeders en hun kinderen uit 25 studies binnen Europa en de Verenigde Staten. Hierbij keken zij naar het verband tussen het gewicht van de moeders voor en tijdens de zwangerschap. Ze keken ook naar het risico op belangrijke complicaties die grote gevolgen kunnen hebben voor moeders en kinderen, zoals:

  • zwangerschapsvergiftiging,
  • hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap,
  • zwangerschapsdiabetes,
  • keizersnede,
  • vroeggeboorte,
  • laag en hoog geboortegewicht. 

Vaker complicaties

Uit het onderzoek blijkt dat overgewicht en obesitas bij het begin van de zwangerschap veel voorkomt, ook in Nederland. Verder bleek dat bij vrouwen met een normaal gewicht bij aanvang van de zwangerschap in 34% zwangerschapscomplicaties kreeg. Van de vrouwen die ernstige obesitas hadden (BMI hoger dan 35) bij het begin van de zwangerschap, had ruim 60% complicaties. Van de zeer ernstige obese vrouwen (BMI hoger dan 40) die in de loop van de zwangerschap ook nog eens flink in gewicht toenamen, kreeg maar liefst 94% zwangerschapscomplicaties.

Aanvang zwangerschap

De resultaten laten duidelijk zien dat het gewicht van de moeder bij aanvang van de zwangerschap, veel meer dan haar gewichtstoename tijdens de zwangerschap, nadelige gevolgen heeft voor haarzelf en haar kind. Vaak wordt echter pas tijdens de zwangerschap aandacht besteed aan gewicht en leefstijl. De onderzoekers concluderen uit de resultaten van het onderzoek dat er juist programma's moeten worden ontwikkeld waarmee zorgverleners vrouwen kunnen ondersteunen bij het krijgen van een gezond gewicht voordat ze zwanger worden.

Samenwerking

Het  onderzoek is uitgevoerd in een grote internationale samenwerking, geleid door onderzoekers van het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum te Rotterdam, verbonden aan het Generation R. onderzoek. Eén van hen is Romy Gaillard, die een junior fellowship subsidie ontving van het Diabetes Fonds. Het onderzoek werd daarnaast gesubsidieerd door meer dan 100 verschillende financieringsorganisaties, waaronder de Nederlandse Hartstichting, ZonMW en het Europese Unie Horizon2020 programma. Het onderzoek is op 7 mei 2019 gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Journal of the American Medical Association.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.