24 JAN. 2013

Maagverkleining biedt voor sommige mensen met diabetes type 2 uitkomst. Een Belgisch onderzoek maakte een overzicht van de voor- en nadelen die uit eerder onderzoek kwamen.

Mensen met diabetes type 2 vinden het vaak moeilijk om van hun diabetes af te komen. Dit geldt vooral voor mensen met overgewicht. Overgewicht zorgt er voor dat de bloedsuiker en de vetstofwisseling nog moeilijker in balans blijven. Daarnaast hebben sommige medicijnen tegen diabetes als bijwerking dat je aankomt, waardoor afvallen niet goed lukt.

Effect op diabetes

Het onderzoek wees uit dat bij 57 tot 95% van de mensen met diabetes een maagverkleining voor een vermindering of zelfs genezing van diabetes type 2 zorgde. Bovendien was de controle van de bloedsuiker al binnen enkele dagen hersteld, zelfs nog vóórdat de patiënten waren afgevallen. Daarnaast vielen veel mensen af en daalde de bloeddruk en verbeterde de vetstofwisseling.

Risico’s

De resultaten van deze onderzoeken klinken veelbelovend. Maar de onderzoekers benadrukken ook dat nog veel onderzoek nodig is naar de langetermijneffecten van een maagverkleining. Zo kan de kleinere maag leidden tot buikpijn als het voedsel te snel in de darmen komt. Het eten in de darmen zorgt er dan ook voor dat heel snel veel insuline wordt aangemaakt, waardoor je een hypo krijgt.

Maagverkleining is bovendien een zware operatie. Het is dus alleen een goede optie voor mensen met veel overgewicht en bij wie medicijnen niet helpen.

 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.