28 JUN. 2021

Mensen met diabetes type 2 met een magnesiumtekort hebben meer risico op complicaties dan bij normale magnesiumwaardes. Dit blijkt uit een onderzoek dat door het Diabetes Fonds is gefinancierd. Hierbij zijn ruim 4.000 mensen met diabetes type 2 zes tot elf jaar gevolgd.

Nijmeegse onderzoekers onder leiding van dr. Jeroen de Baaij bestudeerden de hoeveelheid magnesium in duizenden bloedmonsters van mensen met diabetes type 2. Daaruit bleek een sterk verband tussen de magnesiumwaarde in het bloed en de kans op hartklachten, zoals hartfalen en boezemfibrilleren.

Mensen met een lagere magnesiumwaarde in het bloed hebben meer risico op hartaandoeningen en schade aan voeten en ogen. Bij mensen met hogere magnesiumwaardes is er juist minder risico op complicaties.

Magnesiumtekort en supplementen

Van de onderzochte mensen met diabetes type 2 heeft 10 tot 30 procent een tekort aan magnesium. In vervolgstudies gaan de onderzoekers kijken of het helpt om extra magnesium te slikken.

'Een lager magnesiumgehalte in het bloed gaat samen met een hoger risico op hart- en vaatziekten, maar daarmee is nog niet aangetoond dat magnesiumsupplementen werken. Om de langetermijneffecten van zo’n supplement in kaart te brengen bij deze patiënten is verder onderzoek nodig', vertelt onderzoeker Lynette Oost.

Maatwerk per persoon

In de toekomst is het wellicht mogelijk om jaarlijks de magnesiumwaarden in iemands bloed te bepalen om het risico op complicaties in te schatten. Daarvoor zijn de resultaten van meer onderzoek nodig. Door meer kennis kan de behandeling van mensen met diabetes type 2 dan nog beter op maat gemaakt worden.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.