11 OKT. 2018

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) roept het parlement op om leefstijlgeneeskunde te gebruiken als oplossing tegen de stijgende zorglasten en -kosten.

Vandaag wordt het manifest leefstijlgeneeskunde aangeboden aan minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is opgesteld door 20 onafhankelijke artsen en wetenschappers. Zij hebben het eind maart 2018 gepubliceerd in verschillende kranten om de discussie over leefstijlgeneeskunde uit te lokken. Door de aandacht hiervoor is het uitgegroeid tot een breder gedragen manifest.

Inmiddels hebben z'n 2.000 personen en organisaties hun steun betuigd, waaronder wetenschappers, koepelverenigingen van artsen en zorgprofessionals, bekende Nederlanders en het Diabetes Fonds. 

Hanneke Dessing, directeur Diabetes Fonds: ‘Een gezonde leefstijl kan heel veel gevallen van diabetes type 2 voorkomen en kan er zelfs voor zorgen dat de ziekte wordt teruggedrongen bij mensen die al diabetes type 2 hebben. Met het Manifest Leefstijlgeneeskunde hopen we dat hier meer aandacht voor komt in de zorg, zodat de groei van het aantal mensen met diabetes wordt omgebogen naar een daling. Wij zijn ervan overtuigd dat dat mogelijk is.

Wat is leefstijlgeneeskunde?

Er is steeds meer bewijs dat een gezonde leefstijl in belangrijke mate bijdraagt aan het voorkomen, behandelen en genezen van chronische ziekten zoals diabetes type 2. Leefstijlgeneeskunde betekent dat het begeleiden van mensen naar een gezonde leefstijl een grote rol speelt in het voorkomen en behandelen van chronische ziekten. Verwacht wordt dat de zorgkosten hierdoor zullen dalen.

Eigen schuld?

Dit betekent niet dat ondertekenaars vinden dat mensen zelf schuld hebben aan hun ziekte. Ze willen juist dat er meer voorlichting komt met juiste informatie over invloed van voeding en beweging op de gezondheid. Daarnaast moedigen zij het aan om leefstijlgeneeskunde een plek te geven in medische opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en in behandelplannen.

Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG)

Het door het Diabetes Fonds gesteunde NILG heeft het manifest overgenomen van de oorspronkelijke schrijvers. Hun doel is binnen 10 jaar de leefstijlgerelateerde ziektelast te halveren, zonder pillen. Zij roepen de drie bewindslieden van VWS en het parlement op om zich vol in te zetten voor leefstijlgeneeskunde. Hiermee willen zij onder andere de sterke groei van diabetes type 2 stoppen.

Bekijk het Manifest Leefstijlgeneeskunde.

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.