17 JUN. 2020

Er is te weinig bekend over de verschillen tussen mannen en vrouwen met diabetes; daar moet meer onderzoek naar komen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek door de Universiteit Leiden in opdracht van het Diabetes Fonds en ZonMw.

In de gezondheidszorg hebben vrouwen en mannen andere vragen en behoeften, ook als het gaat om de zorg bij diabetes. Het is goed als de zorg meer 'persoonsgericht' wordt, en daarbij hoort ook meer aandacht voor sekse- en genderverschillen, vindt het Diabetes Fonds.

Kennisverkenning

Deze biologische en culturele verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen een rol spelen in de preventie, behandeling en genezing van diabetes. Daarom gaf het Diabetes Fonds samen met ZonMw opdracht aan de Universiteit Leiden om te kijken wat hier al over bekend is.

De onderzoekers deden een 'kennisverkenning' waarbij ze literatuuronderzoek deden, interviews hielden met zorgprofessionals en mensen met diabetes, en een onderzoek uitvoerden onder huisartsen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

De conclusie van de verkenning is duidelijk, zeggen hoofdonderzoekers prof. Andrea Evers en dr. Judy Veldhuijzen. Het zou goed zijn als er meer onderzoek komt naar sekse- en genderverschillen op verschillende gebieden van diabetes(zorg):

  • Het lijkt erop dat mannen en vrouwen een andere motivatie hebben om gezonder te gaan leven. Hier kan in leefstijlondersteuning rekening mee worden gehouden.
  • Hormoonschommelingen (zoals in de overgang) hebben invloed op de bloedsuiker en stemming en daarmee op het zelfmanagement van diabetes.
  • Daarnaast zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om complicaties van diabetes.
  • Wisselwerking tussen medicijnen en hormonen kan ervoor zorgen dat deze verschillend werken bij mannen en vrouwen.

Dit zijn enkele van de uitkomsten van het rapport, dat je hier in zijn geheel leest. De aanbevelingen kunnen dienen als basis voor verdere uitwerking van onderzoekthema’s, richtlijnen en protocollen voor behandelingen.

Ook voor het Diabetes Fonds is dit een belangrijk onderwerp. Hoofd Kennis en Innovatie Rens Vandeberg: 'Deze uitgebreide kennisverkenning biedt het Diabetes Fonds waardevolle informatie en aanknopingspunten voor ons toekomstige onderzoeksbeleid op het gebied van persoonsgerichte diabeteszorg.'