22 DEC. 2015

Jongeren met overgewicht en diabetes type 1 hebben geen baat bij het medicijn metformine. Dit medicijn had in onderzoek namelijk geen invloed op de gemiddelde bloedsuikers (HbA1c). Ook zorgde metformine voor meer bijwerkingen.

Hoewel de meeste jongeren met diabetes type 1 een normaal of laag gewicht hebben, heeft ook een deel van deze jongeren overgewicht. Zij hebben vaak veel insuline nodig en het is extra moeilijk om hun bloedsuikers onder controle te houden.

Aanvulling op insuline

Wetenschappers dachten dat het medicijn metformine bij jongeren met overgewicht en diabetes zou helpen. Dit medicijn wordt vaak bij diabetes type 2 voorgeschreven om de insulinegevoeligheid te vergroten. Het huidige onderzoek vergeleek 140 jongeren met diabetes type 1 en overgewicht in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De helft kreeg metformine. Alle jongeren bleven natuurlijk ook insuline gebruiken.

Te weinig voordelen

Na drie maanden hadden de jongeren uit de groep die metformine gebruikte een lagere HbA1c, maar na 6 maanden was dit effect weer verdwenen. De groep die metformine kreeg had wel minder insuline nodig. Dat woog echter niet op tegen het nadeel dat metformine voor 36% meer maag- en darmklachten zorgde.

Alleen voor diabetes type 2

Metformine blijkt dus niet genoeg te helpen bij jongeren met diabetes type 1 en overgewicht. De onderzoekers raden het gebruik van metformine voor deze groep dan ook niet aan. Voor mensen met diabetes type 2 is metformine nog steeds een goed medicijn.