24 OKT. 2017

Volgens de Gezondheidsraad is er sterk bewijs dat nachtwerk de kans op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten vergroot. Veertig jaar ’s nachts werken verhoogt het risico met 7 tot 8 procent.

In totaal werkt 15% van de Nederlandse beroepsbevolking soms of regelmatig ’s nachts, dit zijn 1,3 miljoen mensen. Op korte termijn kan nachtwerk leiden tot een verstoring van het dag- en nachtritme. Dat veroorzaakt concentratieproblemen en ook slaapproblemen, ongelukken op de werkvloer en verminderde prestaties.

Lange termijn

Op de lange termijn hebben medewerkers die veel ’s nachts werken meer risico op het krijgen van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Dit risico neemt toe naarmate iemand langer en vaker nachtdiensten heeft.

Powernap

Op verzoek van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) schreef de Gezondheidsraad dit rapport met de laatste inzichten. Eerder keek de Gezondheidsraad al naar oplossingen voor negatieve gezondheidseffecten van nachtdiensten. Hieruit bleek dat er niet één oplossing is, maar dat een powernap wel zou helpen om de risico’s te verkleinen.

Biologische klok

Nachtwerk verstoort de interne biologische klok waardoor bepaalde biologische lichaamsprocessen verstoord kunnen raken, en zelfs genen van slag raken. We weten alleen nog steeds niet alles en daarom wordt hier nog veel onderzoek naar gedaan. Het Diabetes Fonds financiert ook dergelijk onderzoek.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.