29 APR. 2013

Een recent ontdekt hormoon dat belangrijk kan zijn voor de behandeling van diabetes type 2, werkt toch niet. Dat blijkt uit herhaling van het onderzoek door andere wetenschappers.

In 2013 werd een nieuw hormoon ontdekt, betatrophine of Angptl8, dat de aanmaak van insulineproducerende cellen verbeterde bij muizen. Na een injectie met dit hormoon, maakten de muizen dubbel zoveel insuline aan. Het hormoon was daarom een belangrijke stap in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor diabetes.

Hormoon werkt niet

Maar vervolgens werd dit baanbrekende resultaat teruggeroepen. Uit herhaalonderzoek bleek namelijk dat dit hormoon niet noodzakelijk is voor de groei of vermeerdering van insulineproducerende cellen. Bij nieuwe muizen die het hormoon kregen toegediend, was geen toename te zien. Ook uit andere vervolgstudies blijkt dat het hormoon de insulineproductie niet verhoogde.

Hoe kan dit?

Onderzoekers denken dat dit komt doordat muizen verschillend reageren op het hormoon betatrophine. Sommige muizen reageren heel sterk, waardoor er een toename in insulineproducerende cellen is te zien. Maar de meesten reageren heel zwak, waardoor dit hormoon over het algemeen niet zorgt voor een toename in insuline.

Dit komt nu pas aan het licht, omdat in het herhaalonderzoek veel meer muizen onderzocht zijn. In het eerste onderzoek met 7 muizen, was de aanmaak van insulineproducerende cellen namelijk 4% hoger. Maar in de vijf vervolgonderzoeken met in totaal 52 muizen, was de aanmaak van insulineproducerende maar 1,2% hoger. Hoewel dit nog steeds iets hoger is dan normaal, is het effect lang niet zo groot als verwacht.

Wat doet het hormoon dan wel?

Betatrophine speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de vetverbranding. Uit onderzoek blijkt dat gebrek aan dit hormoon zorgt voor lagere hoeveelheden vetstoffen in het bloed. Betatrophine is dus nog steeds een interessant stofje. De onderzoekers gaan daarom vervolgonderzoek opzetten naar het hormoon.

Bron: Cell 159, 691696, October 23, 2014

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.