16 DEC. 2021
Nieuw kabinet kiest voor gezonder leven

Na de langste kabinetsformatie ooit is het eindelijk zo ver: met het nieuwe regeerakkoord kiest de nieuwe coalitie voor een Gezonde Generatie in 2040. Er wordt hiermee gehoor gegeven aan de breed gesteunde oproep van het Diabetes Fonds om nu echt te kiezen voor preventie én de gezonde keuze.

Met het aangekondigde pakket aan maatregelen zoals de suikertaks op frisdrank, bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen en verbod op kindermarketing worden flinke stappen gezet om onze jeugd gezond en gelukkig te laten opgroeien. De afgelopen jaren heeft het Diabetes Fonds keer op keer het belang van dit pakket aan maatregelen aangestipt. Het Diabetes Fonds doet dit samen met de Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en de Nierstichting, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG).

Het nieuwe kabinet bevestigt de urgentie van een brede aanpak voor de gezondheid van Nederland. Het doel van het Preventieakkoord is een gezonde generatie in 2040. Dit vraagt om scherpe maatregelen, waarin de gezonde keuzes worden gestimuleerd en ongezonde keuzes ontmoedigd.

Deze aangekondigde maatregelen en ambitieuze toekomstplannen zijn hard nodig. Het nieuwe kabinet staat namelijk voor grote uitdagingen: de verwachting is dat zonder ingrijpen het aantal mensen met diabetes type 2 in 2040 is toegenomen van 1 miljoen tot ruim 1,3 miljoen.

Wij kijken ernaar uit om samen invulling te geven aan de aangekondigde maatregelen én om leefstijlinterventies voor mensen met type 2 nog meer op de kaart te zetten. En zo samen te werken aan een gezonder leven voor alle Nederlanders.

Op naar een toekomst vrij van diabetes.