27 JAN. 2016

De nieuwe Stichting Zorgeloos met diabetes naar school biedt praktische handvatten voor goede diabeteszorg op school. Sinds kort mag ook schoolpersoneel bij kinderen officieel bloedsuiker meten en insuline toedienen. 

Dankzij intensieve lobby door onder andere het Diabetes Fonds, zijn vorig jaar de mogelijkheden voor diabeteszorg op school verruimd. Inmiddels is ook de stichting 'Zorgeloos met diabetes naar school' opgericht. Onderwijspersoneel mag nu officieel handelingen verrichten in het kader van diabeteszorg.

Lucht voor ouders

Eerder stonden ouders van jonge kinderen met diabetes vaak onder grote druk. Om bijvoorbeeld bij hun kind bloedsuiker te meten met een vingerprik, en de juiste dosis insuline toe te dienen. Veel ouders gingen daardoor minder werken of stopten helemaal.

Voorwaarden

Het ministerie van Onderwijs heeft een factsheet uitgebracht, waarin het juridisch kader en de financieringsmogelijkheden beschreven staan voor diabeteszorg op school. Voortaan beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het toedienen van insuline aan leerlingen met diabetes als niet-beroepsmatig handelen, vergelijkbaar met wat ouders en andere familieleden doen. Onderwijspersoneel mag deze handelingen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden: op vrijwillige basis, met instemming van ouders en school, met genoeg kennis van zaken en met goede afspraken over opvang bij calamiteiten.

Facebook en Twitter

Door ouders en scholen te informeren en adviseren over de verschillende opties en mogelijkheden in de klas versterkt de nieuwe stichting Zorgeloos met diabetes op school de diabeteszorg op school. De stichting werkt nog aan een website, maar is alvast te vinden op Facebook en Twitter