18 MEI 2015

Medtronic lanceerde afgelopen week de MiniMed®640G om mensen met diabetes te helpen hun bloedsuikers beter te reguleren. Het systeem stopt automatisch met insuline afgeven zodra de bloedsuiker te laag wordt. De insulineafgifte wordt weer hervat als de bloedsuiker weer omhoog gaat. 

Het is een grote uitdaging voor mensen met diabetes om te zorgen dat de bloedsuikerspiegel niet te hoog of te laag wordt. Om een betere bescherming te bieden tegen lage bloedsuikerwaarden overdag, maar vooral ook 's nachts, is deze technologie ontwikkeld.

Betere glucoseregulering

“Het managen van hypo’s is een van de lastigste problemen bij diabetes”, verklaart dr.P. Geelhoed, internist/endocrinoloog in het Medisch Centrum Haaglanden. “Door de insulineafgifte stop te zetten voordat de sensor een laag glucoseniveau bereikt, kan dit helpen om ernstige hypoglykemie te voorkomen.”

Verbeteringen

Het systeem controleert constant de bloedsuikerwaarden en verzendt de gemeten bloedsuikerwaarden automatisch naar een calculator om ervoor te zorgen dat patiënten geen handmatige, foute meetwaarden invoeren. Verder kunnen mensen ook discreet, op afstand van de meter, een insulinebolus toedienen.