3 JUN. 2014

Dankzij onderzoek  weten we steeds meer over diabetes. Maar die wetenschappelijke kennis bereikt niet altijd diegenen die er wat aan hebben: mensen met diabetes. Het Diabetes Fonds stelt daarom dit jaar geld beschikbaar voor projecten die wetenschappelijke kennis naar de praktijk brengen. Het nieuw subsidieprogramma heet: ‘Diabetes Onderzocht en Nu DOEN!’.

Het Diabetes Fonds investeert al jaren in wetenschappelijk onderzoek. Want gedegen onderzoek is de basis voor oplossingen: betere behandeling, begeleiding, preventie en genezing van diabetes. Dat heeft door de jaren heen veel wetenschappelijke kennis opgeleverd. Deze kennis bereikt alleen niet altijd de mensen met diabetes.

De stap naar de praktijk versnellen

Het Diabetes Fonds wil deze stap van wetenschap naar praktijk stimuleren en versnellen. Annemarie Bevers, voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad van het Diabetes Fonds: “Onderzoek is belangrijk maar vergt een lange adem. Dit subsidieprogramma maakt het verschil, omdat mensen met diabetes resultaten uit onderzoek binnen twee jaar kunnen voelen.”

Onderzoekende ondernemers

Hiervoor heeft het Diabetes Fonds onderzoekende ondernemers en ondernemende onderzoekers nodig die mensen met diabetes willen helpen. Een goed voorbeeld is het toepassen van het zogeheten Very Low Calorie-dieet. Mensen met diabetes type 2 en overgewicht hebben baat bij een dergelijk crashdieet. Ze vallen af, hun bloedsuikers verbeteren én ze hebben minder medicatie nodig. Dat is wat diëtiste Kirsten Berk vond in haar onderzoek. Ze is op dit moment hard aan de slag om ervoor zorgen dat het Erasmus Medisch Centrum het dieet blijvend kan aanbieden in de regio Rotterdam.

Projectplan indienen

Het Diabetes Fonds roept geïnteresseerden op om hun projectplannen in te dienen voor 1 september 2014. Projecten die wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75.000 euro. De projecten mogen maximaal twee jaar duren en moeten 50% van de projectkosten zelf bijdragen. De Maatschappelijke en Wetenschappelijke Adviesraden beoordelen de aanvragen: is de wetenschappelijke kennis écht van goede kwaliteit en zitten mensen met diabetes wel op deze toepassing te wachten?

 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.