9 MRT. 2016

Onderzoekers uit Israël en Amerika hebben een nieuw mechanisme in insulineproducerende cellen ontdekt, dat de afgifte van insuline verhoogt. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in het blad Nature Medicine.

Ouder wordende cellen delen niet of nauwelijks meer. Vaak wordt aangenomen dat deze wat oudere cellen sowieso minder actief zijn. Maar het tegenovergestelde blijkt waar.

Meer insuline

De oudere insulineproducerende cellen in de alvleesklier delen inderdaad niet of nauwelijks meer, maar opmerkelijk genoeg neemt de productie van insuline juist sterk toe. De veroudering wordt in gang gezet door het eiwit p16. In experimenten met muizen met en zonder diabetes activeerden onderzoeker Dor en zijn team dit eiwit. Daardoor gingen de insulineproducerende cellen meer insuline produceren.

Van muis naar mens

Vervolgens testte Dor in glazen schaaltjes of activering van p16 bij menselijke insulineproducerende cellen hetzelfde effect had. Ook hier ging de insulineproductie inderdaad omhoog. Nu willen de onderzoekers de methode verder testen met insulineproducerende cellen die worden gebruikt bij transplantatie.