11 DEC. 2014

De coalitie Zorgeloos met diabetes naar school maakt zich sterk voor de toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met diabetes. Zorgeloos met diabetes naar school is een samenwerking tussen Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Diabeter en Voluit. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Uitgangspunt van de coalitie is dat diabeteszorg op school geregeld moet zijn. De overheid vindt dat scholen, binnen het Passend Onderwijs, een zorgplicht hebben. Zij zijn ervoor verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. In het geval van kinderen met diabetes gaat dat om ondersteuning bij zelfmanagementhandelingen. Tot nu toe is dat nog lang niet overal het geval.

Op 9 december vond een overleg plaats met vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit overleg is gesproken over de oplossing van de coalitie om kinderen met diabetes zorgeloos naar school te laten gaan.

Beroepsmatig handelen

Diabetesvereniging Nederland heeft zich namens de coalitie verdiept in de mogelijkheid van wetgeving rondom medische handelingen door schoolpersoneel. Na uitgebreid juridisch advies lijkt er een praktische oplossing mogelijk. Die spitst zich toe op de definitie van “beroepsmatig handelen”.

De huidige interpretatie van het begrip “niet-beroepsmatig” lijkt beperkt te zijn tot het mogen injecteren door directe familieleden en door jezelf. Onderwijspersoneel lijkt volgens de huidige invulling beroepsmatig te handelen. Echter, zij maken van zorgverlening niet hun beroep en handelen in die zin niet beroepsmatig. Verdedigbaar is dat de interpretatie van het begrip ‘niet-beroepsmatig handelen’ wordt uitgebreid met betrekking tot medewerkers op scholen die diabeteszorg aan leerlingen verlenen. Om dit mogelijk te maken hoeft slechts de uitleg van het begrip niet-beroepsmatig handelen te worden uitgebreid, een aanpassing van de wet is dan niet nodig.

Debat Tweede Kamer

In het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer op donderdag 11 december komt dit onderwerp aan de orde in het debat over Passend Onderwijs.