12 JUL. 2023
Suikerklontjes

Invoering van een slimme suikertaks in 2025 zou leiden tot een daling van 11 tot 14 procent (244 tot 323 miljoen liter) in de verkoop van alcoholvrije dranken in Nederland. Daarmee zou 18 tot 21 miljoen kilo minder suiker via alcoholvrije dranken worden verkocht. Dit blijkt uit recent RIVM-onderzoek. De slimme suikertaks kan mogelijk ook bijdragen aan het voorkomen van overgewicht en daarmee diabetes type 2. In vervolgonderzoek zal het RIVM berekenen in hoeverre vermindering van verkoop ook daadwerkelijk leidt tot minder overgewicht.

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2. Naar schatting zijn er ook ruim 1,1 miljoen mensen met prediabetes, een voorloper van diabetes type 2. Doen we niets, dan krijgt een op de drie volwassen Nederlanders die nu 45 jaar of ouder zijn in de toekomst diabetes type 2. Dat betekent een enorme toename van mensen die lijden aan hart,- en vaatziektes, nieren die niet meer goed functioneren en schade aan zenuwen die soms amputaties tot gevolg hebben.

Overgewicht is een belangrijke risicofactor om diabetes type 2 te krijgen. De helft van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht. Onder meer met gezond eten en drinken kunnen mensen het risico op overgewicht en daarmee de kans op diabetes type 2 verkleinen.

Mensen helpen om gezonder te leven lukt niet als hun omgeving steeds ongezonde voeding aanbiedt. Het maken van een gezonde keuze moet ook makkelijker en betaalbaar zijn. Daarom maakt het Diabetes Fonds zich binnen de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie hard voor een stevig pakket aan maatregelen, waaronder een slimme suikertaks op suikerrijke dranken en het afschaffen van de btw op groente en fruit.

Door de val van het kabinet Rutte IV is er een risico dat deze maatregelen als controversiële onderwerpen worden gezien. Dan wordt de invoering van deze maatregelen met zeker een jaar uitgesteld. Dat moet koste wat kost worden voorkomen, want verdere vertraging van de invoering van deze maatregelen ter bestrijding van overgewicht en obesitas, kunnen we ons niet meer permitteren.

Lees meer op de website van de Gezonde Generatie

Foto: monticello / Shutterstock.com