9 DEC. 2015

De fijnstof in de lucht bemoeilijkt het ademen en is ongezond, maar er blijkt ook een link te zijn met diabetes type 2. 

De autoriteiten gaven deze week voor het eerst ooit code rood, vanwege de dichte smog die in Peking hangt. Uit een Canadees onderzoek onder 62.000 inwoners blijkt dat bij elke 10 microgram fijnstof per kubieke meter de kans op diabetes type 2 met 11% toeneemt.

Ook op jonge leeftijd

Volgens Amerikaans onderzoek zijn ongeboren baby’s van moeders die tijdens de zwangerschap werden blootgesteld aan vervuilde lucht ook benadeeld. Deze kinderen zijn op jonge leeftijd zwaarder dan andere kinderen.

Overheid in actie?

Ook het Diabetes Fonds financiert onderzoek naar de gevolgen van milieuverontreiniging op het ontstaan van diabetes type 2. Als hier meer over bekend over is, kunnen overheden maatregelen nemen om blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen in te perken. Het hoogste alarm voor luchtverontreiniging komt op het moment dat in Parijs de klimaattop plaatsvindt.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.