21 MRT. 2024
Stappen­plan helpt zorg­verleners bij bepalen juiste type diabetes

Een nieuw stappenplan helpt zorgverleners om het juiste type diabetes te bepalen. Deze werkwijze vermindert de kans dat zeldzamere diabetesvormen worden gemist. En vergroot de kans dat mensen een goede diagnose en passende behandeling krijgen. Het nieuwe stappenplan heet Flowchart Differentiaal Diagnose Diabetes

Het stappenplan is ontwikkeld door de expertgroep ‘Diabetes type anders’ van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Deze groep adviseert zorgverleners om het nieuwe stappenplan als standaard werkwijze te gebruiken.  
Voorzitter dr. Mariëlle Schroijen van de expertgroep: 'Werken volgens dit stappenplan verhoogt de kans dat meer zeldzame typen diabetes niet over het hoofd worden gezien. Zo verhogen we de kans dat mensen de juiste diagnose en behandeling krijgen.'

Alerter door stappenplan en poster

Het stappenplan (Flowchart) is een aanvulling op de eerder ontwikkelde poster Differentiaal Diagnose Diabetes. Deze poster biedt een overzicht van verschillende (sub)typen diabetes en informatie over bijvoorbeeld kenmerken en diagnoses. 'Samen met de flowchart kan het helpen om alert te zijn op wanneer je een andere diagnose zou moeten overwegen,' zegt dr. Schroijen. 

Leren van de praktijk

Het stappenplan en de poster staan in de NDF Toolkit rubriek: Diabetes type anders. Dr. Schroijen: 'We hopen dat het veld ermee aan de slag gaat. We zijn ook heel nieuwsgierig hoe het in de praktijk uitpakt. Wat zijn de ervaringen van zorgverleners? En wat levert de werkwijze op wat betreft het herkennen van zeldzame vormen van diabetes? Kortom, we willen weer leren van de praktijk.'

Het Diabetes Fonds maakte de ontwikkeling van het stappenplan en de poster mogelijk.