24 OKT. 2014

Per 1 september zijn Geert van der Horst (1961) en Tini Hooymans (1951) benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds. Van der Horst is verantwoordelijk voor de portefeuille patiëntenbelang en zal ook deel uitmaken van de Audit Commissie van de Raad van Toezicht. Hooymans is verantwoordelijk voor de portefeuille wetenschap. Van der Horst en Hooymans volgen Paul Vergeer en Eduard Klasen op na afloop van hun zittingstermijn van 8 jaar.

Geert van der Horst, die voor deze functie is voorgedragen door de Diabetesvereniging Nederland: 

”Het Diabetes Fonds is in mijn ogen bij uitstek dé organisatie die in staat is om de genezing van diabetes dichterbij te brengen. Graag draag ik vanuit mijn persoonlijke belevingswereld  bij aan een evenwichtige aansluiting tussen patiëntperspectief en zorgvuldige besteding van beschikbare gelden. Vanuit mijn professie draag ik graag  bij  aan de organisatorische borging van een toekomstbestendige ontwikkeling van het Diabetes Fonds."

 

 

Tini Hooymans:  “Het Diabetes Fonds investeert in onderzoek naar de oorzaken en het oplossen van diabetes. Daarmee is het Diabetes Fonds van groot belang voor mensen met diabetes. Vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond wil ik graag een bijdrage hieraan leveren.”

 

 

 

 

 

Nieuwe samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds is per 1 september 2014 als volgt:
• Mevrouw (S.M.) Sybilla Dekker  (voorheen o.a. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
• De heer drs. (M.J.M.) Marc van den Berg  (Chief Operations Officer, PGGM Vermogensbeheer)
• De heer prof. dr. (W.W.) Wim Boonstra  (Onderdirecteur Rabobank Nederland)
• Mevrouw dr. (C.B.) Teri Brouwer (Internist, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam)
• De heer prof. dr. (E.C.) Eduard Klasen, tot november 2014 (Adviseur  Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
• Mevrouw drs. (M.) Maurine Alma  (Brand Director, Wehkamp.nl)
• De heer mr. (J.G.F.W.) Geert van der Horst MFE  (Secretaris-Generaal Unico Banking Group)
• Mevrouw dr. (C.M.) Tini Hooymans (voormalig lid Raad van Bestuur TNO)

Geert van der Horst is Secretaris-Generaal van de Unico Banking Group in Brussel, het samenwerkingsverband van  coöperatieve banken in Europa. Tot voor kort vervulde hij tal van nevenfuncties in Nederland, waaronder nu nog voorzitter Raad van Toezicht S & L Zorg en lid Raad van Advies Avans+.

Tini Hooymans was tot recent lid van het Raad van Bestuur van TNO. Zij heeft tevens verschillende nevenfuncties, zoals bestuurslid Radboudumc en Radboud Universiteit, lid Raad van Toezicht Centraal Bureau Statistiek en lid van de Netherlands Academy of Technology of Innovation.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.