22 AUG. 2017

Onvoldoende beweging zou vooral gevaarlijk zijn voor personen die al gezondheidsproblemen hebben. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek

Mensen met een slechtere gezondheid hebben extra veel baat bij beweging. Dit blijkt uit onderzoek onder 3.141 Amerikaanse volwassenen van 50 jaar en ouder. Zij deden mee aan een nationaal gezondheidsonderzoek, waarbij ze meters droegen waarmee werd bijgehouden hoeveel ze bewogen. Ze werden van 2003 tot 2011 gevolgd, of tot hun overlijden.

Zwakheid index

Bij de onderzoeksgroep werd vastgesteld hoe ze scoorden op een 'zwakheid index'. Hierbij werd gekeken aan hoeveel gezondheidsaandoeningen ze leden van een lijst van 46 ziekten of gezondheidskwalen. Op deze lijst stonden bijvoorbeeld artritis, dementie en diabetes type 2. Aan hoe meer aandoeningen ze leden, hoe hoger ze scoorden.

Kwetsbaar en fragiel

Bij mensen die laag op de index scoorden (zij lijden aan maximaal 10% van de 46 ziekten) werd er geen verband gevonden tussen veel zitten en vroegtijdig overlijden. Bij de groep mensen die 'kwetsbaar' waren (last hebben van 10 tot 20% van de 46 ziekten) werd wel een verband gevonden: 19% van de mensen die veel zaten overleed vroegtijdig. Bij de 'fragiele' mensen (die last hebben van meer dan 20% van de 46 ziekten) overleed zelfs 35% van de mensen die veel zaten vroegtijdig.

Rondje door het huis

Onderzoeker Olga Theou vindt dat artsen vaker moeten benadrukken bij hun patiënten dat zij genoeg moeten bewegen. "Zelfs een simpel rondje door het huis met een wandelstok kan voor mensen met een slechte gezondheid al van nut zijn."

Diabetes voorkomen

Je kunt diabetes type 2 voor een deel voorkomen. Bekijk de tips en adviezen.

Je kunt diabetes type 2 voor een deel voorkomen. Bekijk de tips en adviezen.