10 SEP. 2020

Het NRC schrijft in een artikel dat uit RIVM onderzoek blijkt dat van 12 merken metformine er 2 mogelijk een hoeveelheid NDMA bevatten net boven de veiligheidslimiet. NDMA (N-nitrosodimethylamine) is een kankerverwekkende stof. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft in hun reactie aan dat er geen reden tot zorg is. 

In 2019 is in Singapore en Zwitserland de stof NDMA in metformine aangetroffen. Dit is een kankerverwekkende stof. Daarna is een groot Europees onderzoek gestart naar het voorkomen van NDMA in metformine waarvan de resultaten uiterlijk 1 oktober bekend moeten zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft eind 2019 het RIVM gevraagd om vooruitlopend op dit onderzoek het NDMA gehalte in 12 soorten metformine te bepalen.

Meetonzekerheid

Uit het RIVM onderzoek bleek dat bij twee soorten metformine de hoeveelheid NDMA mogelijk net boven de toegestane limiet werd gemeten. Omdat er onzekerheid zit in de precisie van de meetmethode, is het niet zeker of de limiet daadwerkelijk overschreden wordt.

Geen reden tot zorg

De IGJ geeft aan dat de limiet voor de maximale hoeveelheid NDMA in metformine die gesteld is erg streng is. Zelfs als het gehalte NMDA net boven de limiet zit, is het risico op het ontstaan van kanker verwaarloosbaar. De Inspectie ziet daarom geen reden tot zorg en wil geen maatregelen treffen. Eerst moeten de resultaten van het Europese onderzoek bekend zijn.

Niet stoppen met metformine

Op basis van wat nu bekend is adviseert het Diabetes Fonds in navolging van de Inspectie Gezondheidszorg om metformine te blijven gebruiken. Er is geen reden om ongerust te zijn.