5 SEP. 2017

Op Amsterdamse metrostations wordt reclame voor ongezond voedsel voor kinderen en jongeren verboden. De nieuwe reclameregeling gaat in per 1 januari 2018.

'Kinderen hebben recht op gezonde omgeving'

De gemeente Amsterdam heeft een reclamecontract van 15 jaar getekend. Wethouder Eric van der Burg: "Vroeger zagen we overal reclame voor sigaretten. Nu vinden we het normaal dat we kinderen daar niet meer aan blootstellen. Met ongezonde voeding moet het ook die kant op. Kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezonde omgeving."

De missie van de gemeente is om alle Amsterdamse kinderen in 2033 op een gezond gewicht te hebben. Het reclameverbod op ongezonde voeding moet hieraan bijdragen. In totaal gaat het om 200 wachthuisjes, 30 grote billboards en 52 digitale borden op de perrons van 58 metrostations.

Alliantie Stop kindermarketing

Amsterdam is partner van de Alliantie Stop kindermarketing en werkt aan het weren van reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen. Amsterdam pakt eigen evenementen, gesubsidieerde activiteiten en gemeentelijke locaties aan. Ook metrostations vallen daaronder.

Ook het Diabetes Fonds maakt, samen met onder andere de Consumentenbond, de Hartstichting en diverse wetenschappers, deel uit van de Alliantie Stop kindermarketing. De Alliantie wil kinderen beschermen tegen marketing van voedingsmiddelen die geen positief effect hebben op de gezondheid.