20 DEC. 2013

Voetzweren of zelfs amputatie van teen, voet of been: het lot van veel mensen met diabetes. Een flink deel van de problemen kan worden voorkomen met een voetdrukmeting in de schoen, stelt bewegingswetenschapper Sicco Bus van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam in het vakblad Diabetes Care. Zorgverleners zien daarmee precies waar risicoplekken onder de voeten zitten en kunnen maatregelen treffen om wonden te voorkomen. Het Diabetes Fonds betaalde mee aan het onderzoek.

Jaarlijks ondergaan 1700 diabetespatiënten een of meerdere amputaties. Na jaren diabetes hebben mensen vaak gevoelloze voeten en standsafwijkingen van de voet, waardoor drukplekken ontstaan die kunnen uitgroeien tot wonden en zweren. Die genezen op hun beurt weer slecht door de diabetes.

Speciale meetzolen

Wetenschappers van de afdeling revalidatie van het AMC onderzochten 170 mensen met diabetes en voetproblemen. Bij een deel van hen maten ze in de orthopedische schoen met een speciale meetzool de drukverdeling onder de voeten tijdens het lopen. De onderzoekers konden op basis van de gemeten druk de schoenen en steunzolen aanpassen en de druk verlagen op plekken die veel belast werden maar waar nog geen wonden te zien waren. Deze aanpak blijkt goed te werken, want de druk werd met gemiddeld 20 tot 30% verlaagd. 

Deels al in de praktijk

Er zijn al enkele centra in Nederland die de voetdrukmeting gebruiken bij het aanmeten en evalueren van schoenen. De onderzoeksgroep pleiten er echter voor om de metingen bij meer voetencentra te introduceren. Belangrijk is dan wel dat mensen de orthopedische schoenen echt gebruiken. Want uit het onderzoek blijkt dat het verlagen van de druk alleen zin heeft als de schoen consequent gedragen wordt. En binnenshuis gebeurt dat vaak niet. Goede patiënteducatie en speciaal schoeisel om thuis op te lopen kunnen dit misschien verbeteren.

Een kwart van de patiënten

“Eén op de vier mensen met diabetes krijgt – en houdt – last van voetproblemen”, aldus Hanneke Dessing, directeur Diabetes Fonds, “dat maakt bijvoorbeeld bewegen moeilijk, terwijl dat juist zo ontzettend goed is voor mensen met diabetes. Het gebruik van de voetdrukmeting is belangrijk voor het beter behandelen en voorkomen van voetwonden.”

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.