Diabetes type 3, Shutterstock

Bekend is dat de alvleesklier insuline maakt. Een aantal onderzoekers denken dat de hersenen dat ook kunnen. Volgens hen leidt het mogelijk tot de ziekte van Alzheimer wanneer de hersenen geen herseninsuline meer maken. 

Sommige onderzoekers spreken van ‘diabetes type 3’ wanneer de hersenen ophouden met het maken van herseninsuline. Deze vorm van diabetes heeft geen invloed op de bloedsuikerspiegel in het lichaam, maar wel op de werking van de hersenen. Daarom wordt de ziekte van Alzheimer soms ook diabetes type 3 genoemd.

Nog veel onduidelijkheid over diabetes en Alzheimer 

Andere onderzoekers denken dat de hoeveelheid insuline die de hersenen maken te klein is om een ziekte als Alzheimer te kunnen veroorzaken. Er is dus nog veel onduidelijkheid over diabetes type 3. Zeker omdat er ook wetenschappers zijn die zeggen dat Alzheimer een gevolg is van diabetes type 2, via ongevoeligheid voor insuline die zich uitbreidt naar de hersenen.

Om de verwarring nog groter te maken: er is ook een andere vorm van dementie. Die wordt veroorzaakt door schade aan bloedvaten en zenuwen, ook lichamelijke gevolgen van diabetes.

Op diabetes.nl lees je meer over dementie of diabetes type 3 en op dementie.nl over dementie. Of lees meer over diabetes en de hersenen.