Proefdieronderzoek is helaas nog steeds wettelijk verplicht voor een deel van het wetenschappelijk onderzoek. Iedereen ziet dat liever anders, ook wij. Het Diabetes Fonds zet zich in voor betere behandelingen en genezing van diabetes. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig, en helaas voor een deel daarvan met proefdieren. 

In een deel van het onderzoek dat het Diabetes Fonds financiert, worden uit noodzaak dierproeven gebruikt. Maar we willen zo min mogelijk dierproeven en werken ernaar toe dat ze niet meer nodig zijn.

Investeren in alternatieven voor proefdieren

Daarom investeren we binnen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen in nieuwe meetmethoden die zo min mogelijk belastend zijn voor dieren - in ons geval meestal muizen en ratten. Ook stimuleren we alternatieven voor dierproeven, samen met andere partijen.

Gezamenlijk standpunt proefdieren

Het standpunt over dierproeven van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen in het kort:

  • We financieren alleen het beste en belangrijkste onderzoek.
  • We steunen het beleid van de overheid rond ‘3V-alternatieven’ voor dierproeven (Vervangen, Verminderen en Verfijnen).
  • We streven naar het gebruik van alternatieve meet- en testmethoden op basis van menselijke cellen of ‘organen-op-een-chip’. Ook investeren we in (door)ontwikkeling van deze technieken.
  • We zetten ons actief in voor dierproefvrije innovaties, en steunen de ambitie van de overheid dat Nederland in 2025 op dit gebied wereldleider is.