Het Diabetes Fonds zet zich in voor betere behandelingen en genezing van diabetes. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig, en voor een deel daarvan is proefdieronderzoek helaas nog steeds wettelijk verplicht. Iedereen ziet dat liever anders, ook wij.

In een deel van het onderzoek dat het Diabetes Fonds financiert, worden uit noodzaak dierproeven gebruikt. Maar we willen zo min mogelijk dierproeven en werken ernaar toe dat ze niet meer nodig zijn.

Investeren in alternatieven

Daarom investeren we binnen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen in nieuwe meetmethoden die zo min mogelijk belastend zijn voor dieren - in ons geval meestal muizen en ratten. Ook stimuleren we alternatieven voor dierproeven, samen met andere partijen.

Gezamenlijk standpunt

Het standpunt over dierproeven van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen in het kort:

 • We financieren alleen het beste en belangrijkste onderzoek.
 • We steunen het beleid van de overheid rond ‘3V-alternatieven’ voor dierproeven (Vervangen, Verminderen en Verfijnen).
 • We streven naar het gebruik van alternatieve meet- en testmethoden op basis van menselijke cellen of ‘organen-op-een-chip’. Ook investeren we in (door)ontwikkeling van deze technieken.
 • We zetten ons actief in voor dierproefvrije innovaties, en steunen de ambitie van de overheid dat Nederland in 2025 op dit gebied wereldleider is.

 

Wat je nog meer moet weten

 • Duidelijke uitleg over diabetes en wat je ertegen kunt doen
 • Waar je op moet letten als je diabetes hebt
 • Goed om aan anderen te laten lezen
 • Duidelijke uitleg over diabetes en wat je ertegen kunt doen
 • Waar je op moet letten als je diabetes hebt
 • Goed om aan anderen te laten lezen

Wat je nog meer moet weten

 • Duidelijke uitleg over diabetes en wat je ertegen kunt doen
 • Waar je op moet letten als je diabetes hebt
 • Goed om aan anderen te laten lezen
 • Duidelijke uitleg over diabetes en wat je ertegen kunt doen
 • Waar je op moet letten als je diabetes hebt
 • Goed om aan anderen te laten lezen