Onderzoek met proefdieren kan helaas nog steeds onderdeel zijn van wetenschappelijk onderzoek. Iedereen ziet dat liever anders, ook wij. Het Diabetes Fonds zet zich in voor betere behandelingen en genezing van diabetes. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig, en helaas voor een deel daarvan met proefdieren. 

In een deel van het onderzoek dat het Diabetes Fonds financiert, worden dierproeven gebruikt. In subsidieaanvragen dienen onderzoekers hun voorgenomen onderzoek te beschrijven. Ze moeten zich daarbij verantwoorden over het eventuele gebruik van proefdieren in het onderzoek. Hiervoor toetsen we op de '3V's'.

 • Vervanging: kunnen de resultaten uit het voorgenomen onderzoek ook behaald worden zonder het gebruik van proefdieren.
 • Vermindering: kunnen de resultaten uit het voorgenomen onderzoek ook behaald worden met het gebruik van minder proefdieren, door bijvoorbeeld een andere studieopzet.
 • Verfijning: er worden methodes gebruikt waarmee eventuele pijn, leed en/of stress bij proefdieren worden verlicht of verminderd en het welzijn van proefdieren zo goed mogelijk is. 

Onderzoek met proefdieren is aan regels gebonden

Het uitvoeren van proefdieronderzoek mag niet zomaar. Er zijn wettelijke verplichtingen aan verbonden en er zijn vergunningen voor nodig. Daarnaast is er een belangrijke en bepalende rol voor de Dier Ethische Commissie (DEC). Een DEC bestaat uit wetenschappelijke deskundigen en ethici die toetsen en adviseren over uit te voeren dierexperimenten in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Er wordt door een DEC gekeken of:

 • de dierexperimenten voldoende wetenschappelijke kwaliteit hebben.
 • de resultaten kunnen bijdragen aan ander onderzoek of onderwijs.
 • er actief naar alternatieven is gezocht die de dierproeven overbodig of minder belastend maken.
 • het onderzoek direct of indirect een bijdrage levert aan gezondheid van mens of dier.

Investeren in alternatieven voor proefdieren

We willen zo min mogelijk dierproeven en ernaar toewerken ernaar toe dat deze niet meer nodig zijn. Daarom investeren we binnen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen in nieuwe meetmethoden die zo min mogelijk belastend zijn voor dieren - meestal muizen of ratten. Ook stimuleren we alternatieven voor dierproeven, samen met andere partijen.

Gezamenlijk standpunt proefdieren

Het standpunt over dierproeven van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen in het kort:

 • We financieren alleen het beste en belangrijkste onderzoek.
 • We steunen het beleid van de overheid rond ‘3V-alternatieven’ voor dierproeven (Vervangen, Verminderen en Verfijnen).
 • We streven naar het gebruik van alternatieve meet- en testmethoden op basis van menselijke cellen, ‘organen-op-een-chip’ of computer-gedreven (grote) data-analyses. Ook investeren we gezamenlijk in de (door)ontwikkeling van deze technieken.
 • We zetten ons actief in voor dierproefvrije innovaties, en steunen de ambitie van de overheid dat Nederland in 2025 op dit gebied wereldleider is.