De nevenfuncties van de directie en de leden van de Raad van Toezicht.

Algemeen Directeur

Mevrouw drs. (J.W.M.) Hanneke Dessing

Algemeen directeur sinds 1 juni 2012.

Nevenfuncties

 • Lid taskforce RegMed XB
 • Bestuurslid Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)
 • Vice-voorzitter Goede Doelen Nederland (GDN)
 • Bestuurslid Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV)
 • Bestuurslid Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum
 • Lid Kwaliteitsraad Persoonlijke Gezondheidscheck

Raad van Toezicht

De heer drs. (M.C.) Marc van Gelder 

CEO Dennendonck Investments B.V.
Voorzitter Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 12 november 2015.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Vastned N.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Hans Anders N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommissie Action
 • Lid Raad van Commissarissen MedEye
 • Lid Raad van Commissarissen JPMorgan European Smaller Companies Trust Plc
 • Lid Raad van Commissarissen Panda Retail, Jeddah, Saudi Arabie
 • Lid Raad van Toezicht Paleis Het Loo
 • Bestuurslid Netherland-America Foundation
 • Lid Raad van Toezicht Helen Dowling Instituut
 • Voorzitter Stichting Continuïteit NN Group
 • Voorzitter STAK Fugro N.V.
 • Lid Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group

De heer drs. (M.J.M.) Marc van den Berg

Directeur IT & Innovatie, PGGM
Lid Raad van Toezicht en Financiële Auditcommissie Diabetes Fonds sinds 1 april 2011.

Nevenfuncties

 • Lid directie Rabo PGGM premiepensioeninstelling, CFO
 • Lid directie IMAP Hedge Fund, Dublin (Ierland)
 • Lid Raad van Toezicht Kentalis

De heer prof. dr. (W.W.) Wim Boonstra

Onderdirecteur en Speciaal Economisch Adviseur van Rabobank 
Lid Raad van Toezicht en Financiële Auditcommissie Diabetes Fonds sinds 1 januari 2012.

Nevenfuncties

 • Bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire Politiek, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit
 • Externe adviseur Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Gasunie
 • Voorzitter Monetary Commission van de European League for Economic Cooperation (ELEC)
 • Secretaris / penningmeester Nederlandse afdeling van ELEC: Europese Liga voor Economische Samenwerking (ELES)
 • Lid en penningmeester Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek
 • Voorzitter bestuur Stichting KLIN (Kroatische Literatuur in Nederland)

Mevrouw dr. (C.B.) Teri Brouwer

Internist-endocrinoloog Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Lid Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 1 april 2012.

Nevenfuncties

 • Voorzitter dr. Evert van Ballegooiestichting 
 • Bestuurslid en secretaris Stichting Diabetes Education Study Group Nederland (DESG)
 • Bestuurslid Diabeteskamer Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO)
 • Lid en secretaris Sectie endocrinologie Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Secretaris Sectie endocrinologie European Union of Medical Specialists (UEMS)

Mevrouw dr. (C.M.) Tini Hooymans

Lid Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 1 september 2014.  

Nevenfuncties

 • Commissaris Rabobank Vallei en Rijn
 • Voorzitter Stichting Tropenbos International
 • Lid Centrale Commissie voor de Statistiek CBS
 • Lid Raad van Toezicht Erasmus Medisch Centrum
 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem Nijmegen

De heer mr. (J.G.F.W.) Geert van der Horst MFE

Lid Raad van Toezicht en Financiële Auditcommissie sinds 1 september 2014.

Nevenfuncties 

 • Voorzitter Raad van Toezicht S&L Zorg
 • Lid Raad van Advies AVANS+
 • Business mediator (ADR)
 • In 2012 door Minister EZ, Maxime Verhagen, koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor jarenlange waardevolle bijdrage aan de samenleving in talrijke sociale en zakelijke netwerken op bestuurlijk en toezichthoudend niveau.

 

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.