Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en adviseert het Diabetes Fonds over de bedrijfsvoering. De leden hebben verschillende achtergronden zoals wetenschap, bedrijfsleven, financiën, communicatie en PR.

Voorzitter

 • De heer ir. (A.B.J.) André ten Damme
  (Bestuurslid Pensioenfonds Zorg en Welzijn)

Leden

 • De heer drs. Jan van den Berg 
  (Voorzitter raad van commissarissen Achmea B.V.)
 • Mevrouw dr. (I.M) Ingrid Jazet
  (Internist LUMC)
 • Mevrouw drs. (M.A.T.) Mariken Kimmels-Mares
 • Mevrouw mr. (M.M.C.) Mayte Oosterveld
  (Financieel directeur PLUS Holding B.V.)
 • De heer drs. (J.C.J.) Jurrie van Rooijen
  (Interim CTO)
 • Mevrouw drs. (D.D.) Daniëlle Schuur
  (CEO Solvinity)

De leden van de Raad van Toezicht krijgen alleen een (reis)kostenvergoeding en geen salaris.

Bekijk het overzicht van de nevenfuncties 

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.