Leden van de Wetenschappelijke Adviesraad

Het Diabetes Fonds is de grootste landelijke private financier van diabetesonderzoek. Wij selecteren alleen de beste onderzoeken. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) beoordeelt nieuw en lopend onderzoek en adviseert het Diabetes Fonds hierover.

De WAR bestaat uit mensen met diverse expertises en werkzaam binnen verschillende disciplines, meestal bij universiteiten en Universitaire Medische Centra. 

Voorzitter

 • prof. dr. ir. H. (Harro) van Lente, Universiteit Maastricht, Science & Technology Studies

Leden

 • dr. M. (Manuel) Castro Cabezas, Franciscus Gasthuis & Vlietland, interne geneeskunde en endocrinologie
 • prof. dr. A.W.M. (Andrea) Evers, Universiteit Leiden, gezondheidspsychologie
 • dr. M.L. (Marianne) Boes, UMC Utrecht, translationele immunologie
 • dr. M.M. (Marijke) Faas, UMCG, pathologie en medische biologie
 • prof. dr. S.E. (Susanne) La Fleur, Amsterdam UMC (AMC), endocrinologie
 • prof. dr. H.J. (Hiddo) Lambers Heerspink, UMCG, klinische farmacie en farmacologie
 • prof. dr. M.K.C. (Matthijs) Hesselink, MUMC+, bewegingswetenschappen
 • dr. R.G. (Richard) IJzerman, Amsterdam UMC (VUmc), interne geneeskunde en endocrinologie
 • drs. J.M. (Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema, Academische Apotheek Stevenshof / SIR Institute for Pharmacy, Practice and Policy
 • prof. dr. ir. J.W.J. (Joline) Beulens, Amsterdam UMC (AMC), epidemiologie, datawetenschappen, diabetes en metabolisme
 • dr. S.S. (Sabita) Soedamah-Muthu, TiU, medische en klinische psychologie
 • dr. ir. R. (Rinke) Stienstra, Wageningen University & Research, humane voeding en gezondheid (namens de NVDO)
 • prof. dr. G.D. (Goos) Laverman, Universiteit Twente, interne geneeskunde en nefrologie 

De voorzitter en leden van de WAR zijn vrijwilligers voor het Diabetes Fonds en ontvangen alleen een (reis)onkostenvergoeding. 

Leden worden door de Raad van Bestuur benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen aansluitend één keer worden herbenoemd. Eén lid kan reglementair worden voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO).

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.