Leden van de Wetenschappelijke Adviesraad

Het Diabetes Fonds is de grootste landelijke private financier van diabetesonderzoek. Wij selecteren alleen de beste onderzoeken. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) beoordeelt het onderzoek en adviseert het Diabetes Fonds hierover.

De WAR bestaat uit mensen met diverse expertises en werkzaam binnen verschillende disciplines, doorgaans bij universiteiten en Universitaire Medische Centra. 

Voorzitter

 • prof. dr. H.G.M. (Bert) Leufkens, Universiteit Utrecht, farmaco-epidemiologie

Leden

 • prof. dr. J.M. (Jacqueline) Dekker, epidemiologie
 • prof. dr. A.W.M. (Andrea) Evers, Universiteit Leiden, gezondheidspsychologie
 • dr. M.M. (Marijke) Faas, UMCG, pathologie en medische biologie
 • prof. dr. S.E. (Susanne) La Fleur, AMC, endocrinologie
 • prof. dr. H.J. (Hiddo) Lambers Heerspink, UMCG, klinische farmacie en farmacologie
 • prof. dr. M.K.C. (Matthijs) Hesselink, MUMC+, bewegingswetenschappen
 • drs. J.M. (Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema, Academische Apotheek Stevenshof / SIR Institute for Pharmacy, Practice and Policy
 • prof. dr. C.G. (Casper) Schalkwijk, MUMC+, interne geneeskunde
 • prof. dr. N.C. (Nicolaas) Schaper, MUMC+, interne geneeskunde
 • dr. E.H. (Erik) Serné, VUMC, interne geneeskunde
 • dr. S.S. (Sabita) Soedamah-Muthu, TiU, medische en klinische psychologie
 • dr. ir. R. (Rinke) Stienstra, Wageningen University & Research, humane voeding en gezondheid (namens de NVDO) 

De voorzitter en leden van de WAR zijn vrijwilligers voor het Diabetes Fonds en ontvangen alleen een (reis)onkostenvergoeding. 

Leden worden door de Raad van Bestuur benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen aansluitend één keer worden herbenoemd. Eén lid kan reglementair worden voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO).

Hoe ver is het diabetesonderzoek?

En het onderzoek naar complicaties?

En het onderzoek naar complicaties?