11 NOV. 2020

Het aantal mensen met diabetes blijft de komende 20 jaar naar verwachting fors stijgen. In 2019 waren er in de Nederlandse huisartsenpraktijken ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes bekend: 110.000 met diabetes type 1 en 1.030.000 met diabetes type 2 . Door demografische ontwikkelingen zoals groei en vergrijzing zijn dat er in 2040 naar verwachting respectievelijk 130.000 en 1,3 miljoen. Dit blijkt uit een recente studie van Nivel en RIVM in opdracht van het Diabetes Fonds. Hierin zijn voor het eerst cijfers van diabetes type 1 en type 2 uitgesplitst. 

Het onderzoek maakt inzichtelijk op welke leeftijden diabetes het meeste voorkomt en in welke mate bijkomende aandoeningen optreden. Het belang van Wereld Diabetes Dag op 14 november wordt door de nieuwe cijfers nog eens onderstreept. Aandacht voor onderzoek is en blijft belangrijk om diabetes te voorkomen, te genezen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

De gemiddelde leeftijd waarop mensen met diabetes type 2 worden gediagnosticeerd is sinds 2011 gedaald: van 62,9 jaar naar 60,6 jaar. Het aantal nieuwe gevallen van diabetes type 2 neemt toe met de leeftijd, zeker vanaf 40 jaar. Door de splitsing in typen diabetes blijkt dat naar schatting 3.600 twintigers en ruim 15.000 dertigers diabetes type 2 hebben. Ook komt het al bij enkele honderden tieners voor. Bij jonge mensen met dit type diabetes spelen obesitas en erfelijkheid een belangrijke rol.
De cijfers over diabetes type 1 laten zien dat mensen het op alle leeftijden kunnen krijgen, dus ook op oudere leeftijd. Dit in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken dat het alleen op jongere leeftijd optreedt. Het is wel zo dat onder de 35 jaar dit type diabetes het meest wordt vastgesteld.

Bijkomende aandoeningen per type inzichtelijk

Dat beide typen diabetes op jonge leeftijd voorkomen heeft impact op de kwaliteit van leven. Na hartziekten en beroerte is diabetes de ziekte met de hoogste ziektelast in Nederland. Dit wordt mede bepaald door bijkomende aandoeningen. Deze kunnen al binnen enkele jaren na de diagnose optreden. De belangrijkste aandoeningen die samen voorkomen met diabetes zijn hart- en vaatziekten. Voor type 1 komt dat bij 34% van de mensen voor en bij type 2 bij 49%. Voor type 1 staan vervolgens oogaandoeningen (33%) en stofwisselingsaandoeningen (26%), zoals bijvoorbeeld lactoseintolerantie in de top 3. Retinopathie (beschadiging van het netvlies) komt bij 18% van de mensen met diabetes type 1 voor, 22 x vaker dan bij de Nederlandse bevolking. Een kwart van de mensen die dit krijgt, krijgt dit binnen 5 jaar en maar liefst 42% binnen 10 jaar.

Bij type 2 zijn de belangrijkste aandoeningen waar mensen een grotere kans op maken (naast hart- en vaatziekten) stofwisselingsproblemen (45%, waarvan 17,3% vetstofwisselingsstoornissen) en aandoeningen aan de luchtwegen (33%).

Bekijk voor meer informatie de wetenschappelijke factsheets over aantallen mensen met diabetes en bijkomende aandoeningen

Aanpak Diabetes Fonds: iedereen vrij van diabetes

Volgens Etelka Ubbens, algemeen directeur van het Diabetes Fonds, zijn de cijfers zorgwekkend. “De forse toename van het aantal mensen met diabetes geeft ons aanleiding om nog harder te werken aan onze missie: een wereld waarin iedereen vrij is van diabetes. Diabetes heeft grote gevolgen voor je gezondheid en de kwaliteit van leven. Met deze cijfers hebben we nauwkeuriger in beeld wat de gevolgen zijn. Als je diabetes hebt, maak je meer kans op het krijgen van andere complicaties of bijkomende aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Zeker als je jong bent en diabetes krijgt, heeft dat impact op de kwaliteit van leven. De cijfers sterken ons om naast genezing en voorkoming, extra in te zetten op een betere kwaliteit van leven.”

Gezond leven makkelijker

Voor type 1 zet het Diabetes Fonds in op genezing en betere kwaliteit van leven. Voor type 2 is dat  ook betere kwaliteit van leven, naast preventie en leefstijlgeneeskunde. Volgens het RIVM stijgt het aantal mensen met overgewicht in 2040 tot 62%. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van diabetes type 2. Om de toename van het aantal mensen met overgewicht, prediabetes en diabetes type 2 tegen te gaan, wil het Diabetes Fonds gezond leven makkelijker maken. Ruim de helft van het aantal gevallen van diabetes type 2 is te voorkomen door gezonder te leven. En een gezonde leefstijl helpt mensen die al diabetes type 2 hebben hun klachten en de kans op bijkomende aandoeningen te verminderen. Het Diabetes Fonds wijst ook de voedselindustrie en de politiek op hun rol en vraagt hen actief mee te helpen om gezond leven makkelijker maken.

Meer informatie?

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070