6 APR. 2017

Er is een intensievere aanpak nodig om voedingsmiddelen qua zout, verzadigd vet en suiker gezonder te maken. Dat vinden Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds, Nederlandse Hypertensievereniging en Consumentenbond op basis van de vandaag verschenen monitoringrapporten van het RIVM en de NVWA. Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (Akkoord) van de voedingsmiddelenindustrie en het Ministerie van Volksgezondheid moet beter worden ingevuld om het succesvol te maken. 

Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds, Nederlandse Hypertensievereniging en Consumentenbond dringen bij de nieuwe minister van VWS en de Tweede Kamer aan op een versnelde aanpak om de doelen in het Akkoord te kunnen halen. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben donderdag 6 april diverse rapporten uitgebracht over de verbetering van de samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen door de voedingsmiddelenindustrie. Deze monitoringrapporten geven weer in welke mate bewerkte voedingsmiddelen gezonder zijn geworden door een zout-, verzadigd vet- en suikerreductie. Er zijn wat kleine verbeteringen in zoutgehalte, maar geen significante dalingen gemeten in verzadigd vet en suiker.

Voortgang productverbetering baart zorgen

Bovengenoemde consumenten- en gezondheidsorganisaties vinden het zorgelijk dat er nog flinke stappen gezet moeten worden om de ambities in het Akkoord voor eind 2020 te halen. Dit benadrukt nogmaals de urgentie dat:
1. de nieuwe minister van VWS de leiding moet nemen, naar voorbeeld van Groot-Brittannië (zout en suiker).
2. de beloofde evaluatie van het Akkoord in 2017 met spoed in gang gezet wordt, waarbij zowel het proces binnen het Akkoord wordt geëvalueerd als de voortgang.
3. de uitspraken van de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) bindend gemaakt moeten worden. De WAC is verantwoordelijk voor de toetsing van de plannen van de voedingsindustrie. De voedingsindustrie laat het oordeel van de WAC, die wel signaleert dat de plannen weinig ambitieus zijn, te vaak links liggen.

Urgentie geboden

Nederland kent zo’n 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte zoals hart- en vaatziekten, diabetes, chronische nierschade en kanker, gerelateerd aan voeding1. In ons eten en drinken ligt een deel van de oorzaak: de meeste bewerkte voedingsmiddelen bevatten veel zout, verzadigd vet en suiker. Hier ligt dus ook de oplossing: verbetering van de productsamenstelling van bewerkte voedingsmiddelen. Nederlandse Hypertensievereniging, Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds en Consumentenbond vinden dat snelheid is geboden. Consumenten hebben amper keuzevrijheid, doordat alle voedingsproducenten (fabrikanten, horeca, catering) veel zout, verzadigd vet en suiker verwerken in voedingsmiddelen.

Meer informatie?

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070