9 MEI 2023

Een gezonde leefstijl kan ervoor zorgen dat mensen met diabetes type 2 straks minder of helemaal geen medicatie meer nodig hebben. “Het is cruciaal dat leefstijlgeneeskunde regulier onderdeel van de zorgpraktijk wordt”, zegt Diena Halbertsma, algemeen directeur van het Diabetes Fonds. “Inmiddels zijn er al ruim 1,1 miljoen Nederlanders met deze ziekte en naar schatting zitten er nog eens meer dan 1,1 miljoen mensen met prediabetes, een voorfase van diabetes in de wachtkamer om deze ziekte te krijgen. Willen we deze diabetescrisis duurzaam aanpakken dan moeten we van minder medicatie naar meer gezond leven.” Daarom doet het Diabetes Fonds een dringende oproep aan onder andere de politiek, beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgprofessionals: bied mensen met diabetes type 2 in plaats van medicatie, als eerste behandeling hulp bij een gezondere leefstijl aan.

Van de huidige 1,1 miljoen mensen met diabetes type 2 gebruiken bijna 800.000 mensen medicatie. Variërend van pillen tot het dagelijks spuiten van insuline. Halbertsma: “Ongeveer 40% van deze mensen kan daar helemaal mee stoppen als ze goede begeleiding krijgen bij het aanpassen van hun leefstijl. Door onder andere gezond te eten, meer te bewegen, gewicht te verliezen en te zorgen voor minder stress. Wij willen mensen met diabetes weer grip geven op hun eigen gezondheid. Diabetes is vaak een voorloper van andere bijkomende gezondheidsproblemen. De aanpak waarbij leefstijl als behandeling wordt aangeboden, verkleint ook de kans op hart- en vaatziekten of problemen met ogen en nieren.  Bovendien betekent een gezondere samenleving minder zorgkosten en meer arbeidspotentieel.” 

Leefstijlgeneeskunde integreren in de zorg 

Halbertsma hoort vanuit de zorg steeds vaker positieve geluiden over de inzet van leefstijlgeneeskunde: “Het is niet langer meer de vraag óf dit een prominente plek verdient in de zorg maar hoe we dit gaan aanpakken. Er is voldoende bewijs dat aantoont dat gezonde leefstijl kan zorgen voor het (gedeeltelijk) omkeren van diabetes. Daarom roepen wij op nu actie te ondernemen om leefstijl binnen vijf jaar de meest logische behandeloptie voor patiënten met diabetes type 2 te maken. We kunnen en doen dit niet alleen. Samen met partijen en stakeholders, waaronder Lifestyle4Health, Vereniging Arts & Leefstijl, Noaber en Philips Foundation hebben we de koppen bij elkaar gestoken om dit sneller voor elkaar te krijgen.”  

Gezonde keuzes maken

Halbertsma realiseert zich dat er nog veel uitdagingen liggen op weg naar een diabetesvrije samenleving: “Het verschilt bijvoorbeeld van persoon tot persoon wat de beste leefstijlbehandeling is. Het aanbod van intensieve en persoonlijke begeleidingstrajecten moet uitgebreider en betaalbaar worden, zodat dit voor een nog grotere groep mensen bereikbaar en effectief is. Ook is het noodzakelijk dat de voedselomgeving mee verandert. Kijk naar de supermarkten: het is voor de gemiddelde mens moeilijk om gezonde keuzes te maken als de meeste producten in de voedselomgeving ongezond zijn. Daarom werken we samen met de Alliantie Voeding Voor de Gezonde Generatie om een ruimer aanbod van gezonde voeding in de winkels te krijgen. Goedkoper, toegankelijker en aantrekkelijker dan ongezonde voeding.” 

Podcast leefstijlgeneeskunde

Vandaag is ook een podcastserie gelanceerd over de vraagstukken rondom leefstijl in de zorg. Onderwerpen en vragen zijn onder meer: Hoe kunnen we het zorgsysteem zo inrichten dat zorgprofessionals leefstijlbehandeling als eerste behandeloptie aanbieden, is persoonsgerichte leefstijlbehandeling mogelijk binnen het huidige financiële zorgsysteem en dat het onderdeel wordt van de zorgpraktijk? Daar praten we in deze podcast over met zorgexperts. In de eerste aflevering praten Diana Matroos, Jet Bussemaker en Diena Halbertsma over gezondheidsvraagstukken in Nederland. De podcast is te beluisteren via: www.diabetesfonds.nl/podcast

Meer informatie?

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070