Shutterstock: Pressmaster

Jongeren met diabetes type 1 vallen regelmatig tussen wal en schip als zij de overstap maken van kinderarts naar internist. Met het verbeteren en uitbreiden van de ‘transitiepoli’ willen onderzoekers deze overgang vergemakkelijken.

Jongeren moeten een balans vinden tussen veranderingen die horen bij het volwassen worden en de medische uitdagingen van diabetes. Veel jongeren hebben moeite met de overstap van het uitgebreide spreekuur van de kinderarts naar het korte spreekuur van de internist. Hierdoor zijn ze in deze fase meer kwetsbaar voor acute ontregeling en allerlei chronische complicaties.

Gezamenlijke consulten

Met dit project wil de hogeschool van Rotterdam de ‘transitiepoli’ evalueren en breder invoeren om bij diabetes de overgang van kinder- naar volwassenenzorg te verbeteren. Dit doen ze onder andere door één of meerdere gezamenlijke consulten met kinderarts en internist. De kern van de transitiepoli is de 'warme overdracht'; een vorm van kennismaking met de volwassenenzorg en afstemming tussen kinder- en volwassenenzorg.

Uitbreiden

Al tien kinderdiabetesteams in Nederland werken met de transitiepoli. Eerder onderzoek laat zien dat jongeren die op een transitiepoli behandeld zijn betere bloedwaarden hebben, meer aan zelfmonitoring doen, vaker naar het spreekuur komen en minder vaak opgenomen worden in het ziekenhuis. Dit nieuwe onderzoek evalueert hoe de bestaande transitiepoli's optimaal kunnen werken, zodat hij bij nog tien teams kan worden ingevoerd.

Dit onderzoek is 1 van de ruim 50 lopende onderzoeken die het Diabetes Fonds mogelijk maakt, als grootste financier van diabetesonderzoek in Nederland. Een lang en gezond leven is niet vanzelfsprekend als je diabetes hebt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom werken we via onderzoek aan betere behandelingen en genezing, met iedereen die ons daarbij helpt! 

Bekijk de factsheet en lees op diabetestype1.nl de blog van Donja over haar ervaring met de transitiepoli of meer over het onderzoek.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2015.30.1852
Status: Lopend
Onderzoeker: A. van Staa
Kosten: € 75.000