Puberteit shutterstock

Ruim 85% van de jongeren heeft grote moeite om tijdens de puberteit de diabetes onder controle te houden. Dit is wel belangrijk, om de kans op complicaties later in het leven te verkleinen. Prof. dr. Frank Snoek en dr. Maartje de Wit willen de zorg voor pubers met diabetes type 1 verbeteren, zodat de kans op complicaties vermindert en jongeren een onbezorgde toekomst hebben.

Jongeren met diabetes moeten regelmatig hun bloedsuikerwaarden controleren en meerdere keren per dag insuline toedienen. Juist als je jong bent, wil je niet met je ziekte bezig zijn. Toch hangt de dreiging van complicaties, zoals hart- en vaatziekten, blindheid en nierfalen continu boven je hoofd.

Ontwikkeling in kaart

De onderzoekers gaan ruim 200 kinderen tussen de acht en vijftien jaar met diabetes type 1 volgen. Bij de helft van hen is diabetes al voor de puberteit ontdekt, bij de andere helft toen de puberteit al begonnen was. Tijdens het onderzoek brengen zij hun lichamelijke, cognitieve, psychologische en sociale ontwikkeling in kaart. Het samenspel tussen deze factoren is nooit eerder onderzocht.

Inzicht

De onderzoekers hopen meer inzicht te krijgen in de medische en psychische gezondheid van jongeren met diabetes type 1. Het uiteindelijke doel is: het verbeteren van hun gezondheid, zodat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden en zich net als andere jongeren kunnen ontwikkelen.

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.