Shutterstock: Pressmaster

Jongeren met diabetes type 1 vallen regelmatig tussen wal en schip als zij de overstap maken van kinderarts naar internist. Dankzij concrete tips en nieuwe interventies kunnen ziekenhuizen deze transitie vergemakkelijken.

Voor jongeren met diabetes type 1 is het een grote uitdaging om een goed leven te combineren met de diabetesregulatie: van alle leeftijdsgroepen hebben adolescenten de hoogste gemiddelde HbA1c-waarden. Ook voor ouders en zorgverleners is dit een lastige periode. Zij moeten de regie over de behandeling overdragen naar de jongere én zorgen voor een soepele transitie in zorg naar de internist. Om optimale ondersteuning in de transitiefase te bieden is tussen 2016 en 2018 het onderzoek- en verbeterproject ‘Betere Transitie bij Diabetes’ uitgevoerd.

Jongeren bezoeken diabetesteams

In ‘Betere Transitie bij Diabetes’ is onderzoek uitgevoerd om de stand van zaken en de eerste effecten van transitiezorg bij diabetesteams in kaart te brengen. Dat onderzoek is gecombineerd met een verbeterproject waarbij diabetesteams uit de kinder- en volwassenenzorg werden ondersteund bij het realiseren van betere zorg voor jongeren in deze transitiefase. In het project werd nauw samengewerkt met jongeren met diabetes, die de diabetesteams op locatie hebben bezocht en tips aan zorgverleners hebben gegeven. De tips zijn gebundeld in een document en een film.

Ruimte voor verbetering

Vijftien ziekenhuizen deden mee aan het verbeterprogramma, in twaalf werd het onderzoek uitgevoerd (zie Factsheet 1 en 2). Er is nog veel ruimte voor verbetering, vooral als het gaat om de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de kinder- en volwassenenzorg en om voorbereiding van jongeren met diabetes en hun ouders op de nieuwe verantwoordelijkheden en rollen en op de transitie in zorg. Bij die overstap wordt het contact van jongeren met zorgverleners minder intensief en neemt het aantal gemiste consulten toe, terwijl de diabetesregulatie niet optimaal is.

Concrete tips en nieuwe interventies

Jongeren hebben concrete tips gegeven hoe zorgverleners beter kunnen aansluiten bij hun wensen en behoeften. Er zijn nieuwe interventies ingevoerd, zoals het transitieprogramma Ready Steady Go waarin jongeren en ouders worden voorbereid op zelfstandigheid in de zorg en hun leven. Ook was er aandacht voor betere organisatie en coördinatie van de overstap in de deelnemende ziekenhuizen.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2015.30.1852
Status: Afgerond
Onderzoeker: A. van Staa
Kosten: € 75.000