Borstvoeding en ook darmflora belangrijk bij voorkomen diabetes type 1?

Uit dit onderzoek blijkt dat borstvoeding waarschijnlijk belangrijk is om de kans op type 1 diabetes van de baby te verkleinen. Het beschermende effect is er alleen wanneer daarnaast geen andere voeding wordt gegeven. Mogelijk hangt het ontstaan van type 1 diabetes samen met de darmflora. Verder onderzoek is nodig.

De onderzoekers bekeken bij ratten met een verhoogde kans op type 1 diabetes of verlenging van de borstvoedingsperiode beschermt tegen het ontstaan van diabetes. Ook werd onderzocht of het toevoegen van andere voeding tijdens de borstvoedingsperiode die kans beïnvloedt. Daarnaast heeft het team gekeken naar de invloed van de darmflora op het ontstaan van type 1 diabetes.

De onderzoekers concluderen dat het langer geven van borstvoeding alleen beschermt tegen type 1 diabetes als er daarnaast niet ook ander voedsel wordt gegeten. Die uitkomst kan belangrijk zijn voor ouders van kinderen met een verhoogde kans op het krijgen van type 1 diabetes. Een kind heeft een verhoogde kans als één of beide ouders het hebben.

Omdat dit onderzoek is gedaan met dieren, is het nog niet zeker of de uitkomsten ook gelden voor mensen. Maar het bewijs dat bij ratten de darmflora een rol lijkt te spelen bij de ontwikkeling van diabetes is nieuw en belangrijk om verder te onderzoeken. Als dat bij mensen ook het geval is, biedt het aanknopingspunten om type 1 diabetes in de toekomst te kunnen voorkomen.

Het Diabetes Fonds betaalt vervolgonderzoek om de rol van de darmflora bij het ontstaan van type 1 diabetes verder te bestuderen.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2001.00.024
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. J. Rozing
Kosten: € 226.890