Onderzoekers bekijken of een cel-therapie met vitamine D veilig is

In eerder onderzoek van het team van Jaap Jan Zwaginga en Bart Roep (LUMC) werd de veiligheid van een nieuwe celtherapie getest bij mensen met diabetes type 1. Deze therapie vormt een eerste stap om mogelijk diabetes type 1 te genezen. In dit onderzoek kijken de onderzoekers of de therapie ook veilig is op de langere termijn.

Bij mensen met diabetes type 1 valt het afweersysteem de cellen die insuline maken aan. Dat zijn de bètacellen in de alvleesklier. Doordat het afweersysteem ze aanvalt, kan het lichaam niet of nauwelijks nog insuline maken. In dit onderzoek wordt een volgende stap gezet om een therapie te ontwikkelen om deze afweerreactie te stoppen.

Eigen afweercellen 'heropvoeden' met vitamine D

Door bepaalde lichaamseigen afweercellen te bewerken met vitamine D, worden de cellen als het ware opnieuw 'opgevoed'. De onderzoekers hopen dat deze 'heropgevoede' cellen het afweersysteem bijsturen, zodat het voortaan de bètacellen met rust laat.

Veilig op de lange termijn?

Dit onderzoek borduurt voort op de eerste fase van het onderzoek. In de eerste fase vonden de onderzoekers dat de ontwikkelde therapie haalbaar en veilig is. Nu kijken ze of dat ook geldt op de lange termijn. Ook gaan de onderzoekers voorbereidingen treffen voor de volgende fase van het onderzoek. Dan willen ze namelijk kijken of de therapie ook echt werkt.

Een stapje vooruit

De onderzoekers hopen uiteindelijk dat de therapie diabetes type 1 (deels) kan genezen, of een verder verlies van de bètacellen kan voorkomen. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, komt met dit onderzoek de ontwikkeling van een behandeling voor genezing van diabetes type 1 weer een stapje dichterbij!

Dit onderzoek financiert het Diabetes Fonds samen met Stichting DON.

Foto: Gorodenkoff /Shutterstock.com