Onderzoekers bekijken of een cel-therapie met vitamine D veilig is

In eerder onderzoek van het team van Jaap Jan Zwaginga en Bart Roep (LUMC) werd de veiligheid van een nieuwe celtherapie getest bij mensen met diabetes type 1. Deze therapie vormt een eerste stap om mogelijk diabetes type 1 te genezen. Uit dit onderzoek blijkt dat de therapie ook veilig is op de langere termijn.

Bij mensen met diabetes type 1 valt het afweersysteem de cellen die insuline maken aan. Dat zijn de bètacellen in de alvleesklier. Doordat het afweersysteem ze aanvalt, kan het lichaam geen of bijna geen insuline maken. In dit onderzoek wordt een volgende stap gezet om een therapie te ontwikkelen om deze afweerreactie te stoppen.

Eigen afweercellen 'heropvoeden' met vitamine D

Door bepaalde lichaamseigen afweercellen te bewerken met vitamine D, worden de cellen opnieuw 'opgevoed'. De onderzoekers hopen dat deze 'heropgevoede' cellen het afweersysteem bijsturen, zodat het voortaan de bètacellen met rust laat.

Veilig op de lange termijn?

Dit onderzoek ging door op de eerste fase van het onderzoek. In deze eerste fase hebben de onderzoekers laten zien dat deze therapie veilig is en gunstige effecten lijkt te hebben op de korte termijn.

Ook op de langere termijn is deze therapie veilig, concluderen de onderzoekers. Twee jaar na het toedienen leken de deelnemers nog positieve effecten van de therapie te ervaren. Verder ontwikkelden de onderzoekers verschillende technieken om in de toekomst nog betere en betrouwbaardere resultaten te kunnen meten bij vervolgonderzoek.

Een stapje vooruit

De onderzoekers hopen dat de therapie uiteindelijk diabetes type 1 (deels) kan genezen. Of dat hij een verder verlies van de bètacellen kan voorkomen. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, komt met dit onderzoek de ontwikkeling van een behandeling voor genezing van diabetes type 1 weer een stapje dichterbij!

Dit onderzoek financiert het Diabetes Fonds samen met Stichting DON.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2020.40.1693
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. J.J. Zwaginga
Kosten: € 135.287

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Foto: Gorodenkoff /Shutterstock.com