De rol van een groeifactor bij diabetes type 2

Naast insuline heeft de zogeheten ‘insuline-achtige groeifactor’ ook invloed op de bloedsuikerspiegel. De aanmaak van deze stof is erfelijk bepaald. Mensen die weinig ervan aanmaken hebben een grotere kans om diabetes type 2 en een hartinfarct te krijgen. De onderzoekers hebben nu verder onderzoek gedaan naar de insuline-achtige groeifactor.

In dit onderzoek hebben de onderzoekers de kennis over de rol van de insuline-achtige groeifactor (IGF) en diabetes type 2 verder uitgebouwd. Ze concluderen dat mensen die weinig IGF aanmaken bij hun geboorte een lager gewicht hadden. De laatste jaren is duidelijk geworden dan baby’s met een laag geboortegewicht een grotere kans hebben om later in hun leven diabetes type 2 en hart- en vaatziekten te krijgen.

Bij deze mensen werken de eilandjes van Langerhans minder goed, waardoor ze minder insuline aanmaken. Ook bleken mensen met diabetes type 2 met weinig IGF meer kans te hebben op schade aan het netvlies en nierproblemen dan mensen met diabetes type 2 met een normale hoeveelheid IGF. Deze mensen hebben na een hartinfarct een kortere levensverwachting dan mensen met diabetes type 2 met een normale hoeveelheid IGF. Verder bleek uit dit onderzoek dat mensen met diabetes type 1 met weinig IGF een grotere kans hebben op nierproblemen.

Dit onderzoek werpt nieuw licht op de rol van de insuline-achtige groeifactor in diabetes type 2.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2000.00.009
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. Dr. S.W.J. Lamberts
Kosten: € 281.162

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.