Depressie bij diabetes

Depressie komt veel voor bij mensen met diabetes, maar dit wordt vaak gemist door zorgverleners. Tijdens dit onderzoek is nagegaan of regelmatige controle op depressie leidt tot een betere behandeling. 

Voor mensen met diabetes is een depressie dubbel zo vervelend. Niet alleen hebben ze minder plezier in het leven, maar ook is hun bloedsuiker moeilijker te reguleren. Dit kan op den duur leiden tot complicaties.

Depressie-klachten

Ruim 770 mensen met diabetes type 1 en 2 hebben aangegeven of ze last hebben van depressie-klachten. De patiënt en de arts kregen per brief de uitslag en een advies over behandeling. Bij de mensen met ernstige klachten werd na zes maanden gekeken of het advies effect had.

Weinig hulp

Depressie komt voor bij ongeveer 1 op de 10 mensen met diabetes. Minder dan een derde hiervan krijgt hulp. Mannen met diabetes type 2 zoeken zelfs helemaal geen hulp. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat mensen van allochtone herkomst, met een slechte bloedsuikerinstelling of met complicaties een grotere kans hebben op een depressie.

Persoonlijke benadering

Door dit onderzoek is er meer aandacht gekomen voor depressie bij diabetes. Als de zorgverlener een depressie beter weet te herkennen, krijgt de patiënt hierdoor eerder de juiste behandeling. Een persoonlijke benadering hierbij is belangrijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2000.00.018
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. F.J. Snoek
Kosten: € 179.818

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.