Evaluatie van het PreventieConsult met het INTEGRATE project

Steeds meer mensen krijgen hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. Door mensen met een hoog risico op tijd te helpen dit risico te verlagen, proberen de artsen te voorkomen dat ze ziek worden. Het PreventieConsult wordt al een tijd gebruikt en deels geëvalueerd binnen het INTEGRATE-project.

Binnen de INTEGRATE studie wordt onderzocht of het PreventieConsult er ook daadwerkelijk voor zorgt dat er minder mensen hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade krijgen. Ook worden de kosten bepaald en wordt bepaald welke mensen mee willen doen.

In de INTEGRATE-studie onderzoeken de onderzoekers:

  • Hoe goed is het PreventieConsult in het voorkomen van hart- en vaatziekte, diabetes en nierschade? En wegen de kosten op tegen de positieve effecten?
  • Waarom doen sommige mensen wel en sommige niet mee aan het PreventieConsult?

In 40 huisartspraktijken door heel Nederland nodigt de huisarts alle patiënten tussen de 45 en 70 jaar zonder hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade uit om mee te doen aan het PreventieConsult. De patiënten beantwoorden vragen over leefstijl, gezondheid en de invloed van de gezondheid op het dagelijks leven. Zes of twaalf maanden na de uitnodiging bekijken de onderzoekers hoe het met de gezondheid gaat.

Op deze manier wordt onderzocht of de mensen die mee hebben gedaan aan het PreventieConsult gezonder zijn geworden. Er wordt ook contact opgenomen met mensen die de Risicotest niet hebben ingevuld. En met mensen die een verhoogd risico hebben, maar niet langs zijn gekomen. Zo proberen de onderzoekers te achterhalen waarom mensen niet mee (willen) doen en of hier een oplossing voor is.Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2012.20.1595
Status: Lopend
Onderzoeker: Prof. dr. F.G. Schellevis
Kosten: € 100.000

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.