PreventieConsult in de dagelijkse praktijk

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijfsarts niet de juiste manier is om met het PreventieConsult Cardiometabool Risico (CMR) risicogroepen voor diabetes type 2, nierziekten en hart- en vaatziekten te bereiken.

Het PreventieConsult CMR is ontwikkeld om risicogroepen voor diabetes type 2, nierziekten en hart- en vaatziekten vroegtijdig op te sporen en preventief te behandelen of leefstijlinterventies aan te bieden. De werkplek is een geschikte plek voor verbetering van leefstijl en de gedachte was dat de bedrijfsarts hierin een sleutelrol kon spelen.

Beperkt realiseerbaar

In totaal werden veertien bedrijfsartsen getraind in het toepassen van het PreventieConsult CMR. Het doel was om 2.250 werknemers te bereiken. Slechts vier bedrijfsartsen, goed voor 228 werknemers, bleken in staat het PreventieConsult CMR uit te voeren. Dit kwam door onvoldoende prioriteit in het bedrijf, financiële beperkingen, fusies of reorganisaties van bedrijven. Bovendien bleef het contact tussen bedrijfsartsen en werknemers beperkt, omdat de bedrijfsartsen de werknemers doorverwezen naar de huisarts voor verder advies.

Geen aanbeveling

Ondanks de positieve ervaringen van werknemers, bedrijfsartsen en werkgevers is het inzetten van het PreventieConsult CMR door de bedrijfsarts op basis van deze pilot niet aan te bevelen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.