Kostenbepaling van het PreventieConsult Cardiometabool risico

Het doel van het PreventieConsult Cardiometabool risico (PC CMR) is de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. Hoewel het programma al een tijdje beschikbaar is, wordt het nog niet door veel mensen gebruikt. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan vaste financiering.

De onderzoekers hebben de kosten en de (maatschappelijke) voordelen van het programma in kaart gebracht. De onderzoekers hebben soortgelijke initiatieven met elkaar vergeleken. Helaas waren er maar weinig relevante studies te vinden en die verschilden nog te veel voor een goede vergelijking.

De onderzoekers zijn van mening dat vervolgonderzoek nodig is om na te gaan wat de bereidheid is van deelnemers om hun gedrag te veranderen en of ze hiervoor willen betalen. Wat zijn de redenen om niet deel te nemen; wat is de juiste doelgroep; wat kan de rol zijn van de bedrijfsarts?

Als de onderzoekers hier antwoord op hebben, dan kan het PreventieConsult CMR vast onderdeel worden van het huisartsenbezoek en kunnen mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade tijdig geholpen worden.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.