Het heft in eigen handen: diabetes type 2 in het dagelijks leven

Mensen met diabetes hebben door hun ziekte te maken met zorgen en uitdagingen. In tegenstelling tot wat werd gedacht, blijkt uit het huidige onderzoek dat patiënten geen behoefte hebben aan verdere ondersteuning door hun arts.

Mensen leven elke dag met de beperkingen van diabetes. Ze zijn bezig met hun bloedsuiker, maar ook moeten ze omgaan met klachten en complicaties, letten op gezond eten en regelmatig bewegen. Ondersteuning bij dit 'zelfmanagement' kan mensen leren om diabetes zo goed mogelijk in te passen in hun dagelijks leven en waar mogelijk te zoeken naar oplossingen.

Ondersteunen van zelfmanagement

In dit onderzoek is geprobeerd om ondersteuning in te passen in de bestaande diabeteszorg. Negentien praktijkondersteuners zijn opgeleid om de speciale ondersteuning te kunnen bieden; 21 bleven hun werk op dezelfde manier doen. Patiënten werden geselecteerd via een vragenlijst waarmee ze aangaven hoeveel problemen zij ervaren in het dagelijks leven. Het aantal patiënten dat uiteindelijk de ondersteuning kreeg viel nogal tegen: slechts 11 mensen hadden genoeg problemen om in aanmerking te komen voor de ondersteuning.

Weinig behoefte aan ondersteuning

Zelfmanagement-ondersteuning lijkt in theorie een waardevolle toevoeging in de eerstelijnszorg. Praktijkondersteuners en huisartsen zijn positief en ondersteuning kan aantoonbaar helpen. Toch blijkt er in de praktijk geen behoefte te leven bij patiënten. Patiënten die wel hulp nodig hebben vinden dat al bij de psychosociale zorg.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2010.13.1366
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. J.Th.M. van Eijk
Kosten: € 120.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.