Hoe is het om elke dag insuline te spuiten?

Mensen met diabetes die insuline gebruiken moeten zelf hun bloedsuiker in de gaten houden. Toch blijkt dat veel mensen minder vaak meten dan verstandig is. Onderzoekers uit Zwolle wilden weten waarom. Want alleen dan kun je mensen gericht helpen. Ook ontwikkelden zij een vragenlijst om de verschillende redenen in kaart te brengen.

Voor het wel of niet meten van de bloedsuiker geven mensen heel verschillende redenen. Er zijn mensen die het als last ervaren. Zeker als er bijvoorbeeld onverklaarbare afwijkende suikerwaarden worden gemeten. Of omdat het een terugkerende confrontatie met de diabetes betekent. En het veel organisatie en plannen inhoudt. Sommigen vinden het pijnlijk. Andere mensen zoeken een middenweg tussen wat de arts wil (regelmatig meten) en wat zij zelf willen (kwaliteit van leven). Weer anderen doen juist veel aan zelfcontrole, bijvoorbeeld omdat zij hun hypo- of hyperglykemie niet aanvoelen. En er zijn mensen voor wie zelfcontrole onderdeel is geworden van hun dagelijks leven.

Begeleiding zelfcontrole

De onderzoekers ontwikkelden op basis van al deze bevindingen de P-SMBG vragenlijst. Deze bestaat uit 21 uitspraken en geeft inzicht in hoe de patiënt zelfcontrole ervaart. Hiermee kan de arts de begeleiding rondom zelfcontrole beter afstemmen op de individuele persoon.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2010.102.1344
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. H.J.G. Bilo
Kosten: € 76.222

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.