Internetbegeleiding shutterstock

In 2006 is de interactieve website DIEP ontwikkeld voor mensen met type 2 diabetes. Deze website is een bron van voorlichting met als doel zelfmanagement voor mensen met diabetes te ondersteunen. Onderzoekers zochten uit of mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond behoefte hadden aan voorlichting over diabetes via deze website; de website DIEP kan dan uitgebreid worden.

De onderzoekers interviewden 148 mensen met diabetes én een Marokkaanse of Turkse achtergrond over hun behoefte aan een aangepaste DIEP website. Uit deze interviews blijkt dat de DIEP strategie voor deze doelgroep vooralsnog niet geschikt is. De groep heeft behoefte aan voorlichting in interactie met anderen, bijvoorbeeld mondelinge voorlichting, bij groepsbijeenkomsten of uit het eigen sociale netwerk. Praktische problemen zoals het niet kunnen bedienen van de apparatuur zal gebruik van bijvoorbeeld een website nog meer belemmeren.

Op basis van deze informatie hebben de onderzoekers besloten de website DIEP niet uit te breiden met een deel speciaal voor mensen met Turkse of Marokkaanse achtergrond. Ontwikkeling van educatiemateriaal ter ondersteuning van (mondelinge) individuele en groepseducatie lijkt bij deze doelgroep meer aangewezen.

 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2007.13.009
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. N.C. Schaper
Kosten: € 15.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.